Läs andras frågor

Vad betyder ett amniotiskt band i livmodern?

Fråga

Jag väntar barn. De sa vid ultraljudet att de såg ett amniotiskt band. Vad betyder det?

Svar

Inne i livmodern ligger barnet i fostervatten. Fostervattnet omges av fosterhinnor som bildar den så kallade fostersäcken. Fostersäcken består av en yttre hinna som kallas korion och en inre hinna som kallas amnion.

Det kan hända att amnionhinnan går sönder eller spricker. Det har ingen betydelse för graviditeten. Men det kan bildas som ett slags band av amnionhinnan inne i fostersäcken. Det är mycket ovanligt och beror förmodligen på slumpen.

Du kan få gå på extra ultraljudskontroller om det syns ett amniotiskt band.

Det är mycket ovanligt att det blir problem med amniotiska band. Men det kan hända att någon del av fostret fastnar i bandet. Oftast är det i så fall fingrar, tår, en arm eller ett ben. I så fall kan det påverka hur blodet kan cirkulera i den kroppsdelen. Ungefär som om du sätter ett gummiband runt ett finger.

Bandet kan göra så att till exempel ett finger blir kortare än det skulle vara. Det kan också betyda att den påverkade kroppsdelen behöver opereras. Det händer att läkaren klipper bort det amniotiska bandet när fostret ligger inne i magen, men det är mycket ovanligt med sådana operationer.

Till toppen av sidan