Smärtbehandlingar och rehabilitering

Grön rehabilitering i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Naturen stärker det friska. En stärkt individ möter lättare samhällets utmaningar, vare sig det handlar om utanförskap, stress eller sjukdom. Vi erbjuder naturunderstödda insatser på Lugnet i Falun.

Natur och hälsa

Naturmiljöer har en hälsoeffekt som framförallt ger stressreduktion. Kontakt med vissa naturmiljöer ger minskad utsöndring av stresshormoner och samtidigt en ökning av lugn-och-ro hormoner. Detta leder i sin tur till såväl fysiologiska reaktioner såsom sänkt blodtryck och avslappning som till psykologiska och intellektuella effekter såsom minskad oro och förbättrad koncentration och inlärning.

Region Dalarna driver naturunderstödd verksamhet vid Sjulsarvet i Lugnets naturreservat i Falun.

Läs mer om vår naturstödda verksamhet på Region Dalarna Plus

Till toppen av sidan