Vaccinering mot covid-19 i Dalarna.Det här meddelandet avser Dalarna

  • Personer över 12 år vaccineras med dos 1 och 2.
  • Personer över 65 år kan boka tid för dos 3.
  • Personer över 80 år samt personer på SÄBO, med hemtjänst eller hemsjukvård kallas till dos 3.
  • Personer under 65 år kan ännu inte boka tid för dos 3.
Syn

Hjälpmedel vid dövblindhet

Dövblindhet innebär att du har både en synnedsättning och en hörselnedsättning. Det betyder att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Istället måste andra sinnen, framför allt känseln, hjälpa till.

Det krävs ofta flera olika hjälpmedel för att vardagen ska fungera och det är bra om du inte väntar för länge med att prova hjälpmedel. Det finns hjälpmedel som är extra användbara eller till och med tagits fram speciellt för dig som har en kombinerad synnedsättning och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Till toppen av sidan