Habiliteringen i Dalarna

Det här är Habiliteringen

Innehållet gäller Dalarna

Habiliteringen i Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet.

Barn- och ungdomshabiliteringen

Är till för barn och ungdomar under 18 år som har:

  • Psykomotorisk utvecklingsförsening
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Rörelsehinder
  • Autism (remitterade före 6 års ålder)
  • Hjärnskada förvärvad före 16 års ålder och som medför bestående funktionsnedsättning

Vuxenhabiliteringen

Är till för personer över 18 år som har en medfödd eller tidigt förvärvad skada som medför:

  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Rörelsehinder
  • Hjärnskada förvärvad före 16 års ålder som medför bestående funktionsnedsättning
  • Andra omfattande funktionsnedsättningar
Till toppen av sidan