Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet verapamil finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Isoptin
 • Isoptin Retard
 • Verapamil Mylan.

Vad är verapamil?

Verapamil används mot högt blodtryck och mot kärlkramp i hjärtat.

Verapamil i form av vanliga tabletter kan även användas som förebyggande behandling efter den akuta fasen av en hjärtinfarkt och vid oregelbunden hjärtrytm.

Läkemedlet tillhör gruppen kalciumflödeshämmare.

I vilka former finns verapamil?

Verapamil finns som vanliga tabletter i styrkorna 40, 80 och 120 milligram. Verapamil finns också som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter i styrkorna 120, 180 och 240 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

För att en muskelcell, till exempel i hjärtat eller i blodkärlen, ska kunna dra ihop sig krävs tillgång på kalciumsalt i blodet. När en muskelcell ska dras samman transporteras kalcium från blodet in i muskelcellerna. Kalciumflödeshämmare minskar inflödet av kalcium till muskelcellerna. Det gör att musklerna i blodkärlens väggar slappnar av.

Verapamil påverkar både hjärtats och blodkärlens muskelceller. Den gör att pulsen sjunker, att blodkärlen vidgas och att hjärtats arbetsbelastning minskar. Det sänker blodtrycket och minskar risken för kärlkramp.

Verapamil börjar verka efter cirka en timme och effekten varar i åtta till tolv timmar.

Hur använder du verapamil?

De vanliga tabletterna kan delas och får tuggas eller krossas.

Depåtabletterna ska sväljas hela. Depåtabletter är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet ska frisättas stegvis från tabletten under lång tid. På så sätt får du en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Om du delar, krossar eller tuggar en depåtablett verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dosering vid kärlkramp, högt blodtryck och oregelbunden hjärtrytm är 240-480 milligram om dagen. Med tabletterna brukar dagsdosen delas upp på två till fyra tillfällen. Med depåtabletterna kan dagsdosen fördelas på ett eller två tillfällen.

Att tänka på när du använder verapamil

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med kalciumflödeshämmare. Gör du det kan blodtrycket höjas plötsligt och det finns risk för kärlkrampsanfall. Behandlingen ska alltid avslutas stegvis i samråd med läkare.

Du bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du använder verapamil. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet. Du kan då få kraftigare effekt av läkemedlet och ökad risk för biverkningar.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Undvika att ta verapamil tillsammans med bland annat:

 • Så kallade beta-blockerande läkemedel. De finns i tablettform och används mot bland annat högt blodtryck och kärlkramp, till exempel Atenolol, Seloken eller Metoprolol. Beta-blockerare finns också i ögondroppar mot grön starr, glaukom. Om du behöver behandlas för glaukom, ska du berätta för ögonläkaren om du använder verapamil.
 • Antibiotika som innehåller till exempel erytromycin, klaritromycin eller telitromycin
 • Läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin
 • Vissa läkemedel mot hiv
 • De blodförtunnande läkemedlen Pradaxa och Brilique
 • Hjärtmediciner som Digoxin, Durbis Retard, Cordarone och Procoralan
 • Serdolect som används vid schizofreni
 • Medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel få huvudvärk, rodnad, yrsel, illamående eller svullna anklar. Dessa biverkningar hänger samman med att kroppens blodkärl vidgas. Oftast går de över efter några dagars behandling. En del kan få förstoppning, långsam puls, klåda eller eksem.

Om biverkningarna är besvärliga eller om bensvullnaden inte går över, bör du kontakta läkaren som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas. Men du bör ändå rådgöra med läkare om du behöver använda läkemedlet mer än tillfälligt.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan