Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet bisoprolol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Bisocard
 • Bisomyl
 • Bisoprolol Accord
 • Bisoprolol Actavis
 • Bisoprolol Krka
 • Bisoprolol Orifarm
 • Bisoprolol Orion
 • Bisoprolol Sandoz
 • Bisoprolol STADA
 • Bisoprolol Teva
 • Bisoprolol Vitabalans
 • Bisostad
 • Emconcor och Emconcor CHF.

Vad är bisoprolol?

Bisoprolol används vid behandling av högt blodtryck och vid förebyggande behandling av kärlkramp. Medicinen används också för behandling av hjärtsvikt.

Läkemedlet tillhör läkemedelsgruppen betablockerare.

I vilka former finns bisoprolol?

Bisoprolol finns som tabletter i flera olika styrkor. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som frisätts när kroppen utsätts för stress, till exempel vid fysisk eller psykisk ansträngning. När halten av dessa hormoner ökar i blodet stiger blodtrycket.

I kroppens blodkärl och i hjärtat finns mottagare för adrenalin och noradrenalin, så kallade beta-receptorer, som hjälper till att reglera blodtrycket. Beta-blockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att hormonerna inte kan utöva sin fulla effekt på dem. På så sätt dämpas hormonernas naturliga effekter i kroppen.

När adrenalin och noradrenalin hindras från att verka fullt ut på hjärtat och i blodkärlen, blir rytmen långsammare. Kraften i hjärtats slag dämpas något. Hjärtat får då lättare att arbeta och behöver mindre syre. Beta-blockerare sänker på det här sättet blodtrycket och minskar risken för kärlkrampsanfall.

Det finns olika sorters beta-receptorer i kroppen, till exempel i hjärtat, i blodkärlen och i luftvägarna. Bisoprolol verkar specifikt på de betareceptorer som finns i hjärtat och kallas därför för en selektiv beta-blockerare. De selektiva beta-blockerarna påverkar inte andningsvägarna riktigt lika mycket som de så kallade icke-selektiva betablockerarna.

Effekten på hjärtrytmen kommer efter två till fyra timmar och varar i minst tjugofyra timmar. De andra effekterna av läkemedlet på hjärta och blodtryck kommer gradvis när du har använt läkemedlet i någon vecka.

För det mesta märker du inte själv läkemedlets effekt på hjärtat och blodtrycket.

Hur använder jag bisoprolol?

Svälj tabletterna hela med vatten. Tabletterna bör inte tuggas eller krossas.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dosering är en gång om dagen, på morgonen.

En vanlig startdos vid högt blodtryck och kärlkramp är 5-10 milligram om dagen.

Vid behandling mot hjärtsvikt är det vanligt att börja med en mycket låg dos, som sedan ökas gradvis enligt läkarens anvisningar.

Att tänka på när du använder bisoprolol

Använd inte bisoprolol om du har lågt blodtryck eller långsam hjärtrytm.

Om du har astma eller andra besvär av trånga luftrör ska du berätta det för läkaren innan du börjar använda läkemedlet.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med ett beta-blockerande läkemedel. Om du gör det kan blodtrycket höjas plötsligt och du kan få ett kärlkrampsanfall. Behandlingen ska alltid avslutas stegvis och i samråd med läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte ta Verapamil, Isoptin eller Cardizem, som används mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck, tillsammans med bisoprolol.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel bli trötta, få yrsel, huvudvärk, kalla händer eller kalla fötter. En del kan bli illamående, förstoppade eller få diarré.

Eftersom beta-blockerare fungerar som en skyddande broms på hjärtat och sänker pulsen, kan du märka att du orkar mindre när du anstränger dig. Men att hjärtat slår långsammare är ett av behandlingens mål, och alltså en naturlig följd av behandlingen.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta den läkare som skrev ut receptet. Ibland kan det räcka med att byta preparat inom gruppen beta-blockerare eller få dosen ändrad, för att biverkningarna ska minska.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan