Vård och stöd för barn

Information om barnhälsovård - sammanfattning

Innehållet gäller Dalarna

Barnhälsovården erbjuder hälsobesök och vaccinationer för barn 0-6 år. Alla barn i Sverige erbjuds hälsovård som är gratis och frivillig. Barnhälsovården arbetar för att barnet skall få bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa. Barnet erbjuds sin hälsovård på barnavårdscentralen (BVC). Det finns barnavårdscentraler i hela landet.

Information om barnhälsovård - sammanfattning

Barnets utveckling och hälsa följs bland annat genom att se hur barnet växer, utvecklas och hur vardagen fungerar. Vad som händer vid de olika hälsobesöken beror på barnets ålder och behov. De vuxna som ansvarar för barnet får information och stöd i frågor som rör hälsa, utveckling, sömn, amning, mat, barnsäkerhet och om hur det är att vara förälder. 

Barnhälsovården samverkar med bland annat mödrahälsovård, förskola, tandvård och socialtjänst. Personalen som arbetar i barnhälsovården har tystnadsplikt. 

På BVC träffar du och barnet en sjuksköterska och vid vissa tillfällen träffar ni både läkare och sjuksköterska. Ni kan även få kontakt med andra specialister vid behov.  

Alla barn har rätt att må bra och att utvecklas. Det är viktigt att du tar kontakt med BVC för att barnet skall få tillgång till barnhälsovård.

BVC finns på vårdcentralen. Här kan du söka fram närmsta vårdcentral:
Hitta vård - Skriv in sökord eller klicka på kartan.


Information om barnhälsovård på fler språk:

arabiska

dari

engelska

persiska

somaliska

sorani

svenska

tigrinja

Till toppen av sidan