Vård och stöd för barn

Information om barnhälsovård - sammanfattning

Innehållet gäller Dalarna

Barnhälsovården erbjuder hälsobesök och vaccinationer för barn 0-6 år. Alla barn i Sverige erbjuds hälsovård som är gratis och frivillig. Barnhälsovården arbetar för att barnet skall få bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa. Barnet erbjuds sin hälsovård på barnavårdscentralen (BVC). Det finns barnavårdscentraler i hela landet.

Till toppen av sidan