Graviditet

Covid-19 – graviditet, förlossning och rådgivning i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Allmän information om graviditet och covid-19

Patienter med symtom som kommer in till kvinnokliniken i samband med förlossning testas för covid-19. Provtagning kommer också att ske på medföljande person om personen har symtom. Det gäller även personer som ska genomgå planerad operation eller inläggning, du provtas om du har symtom.

Fråga

Sker kontrollerna under graviditeten som vanligt?

Svar

Kontrollerna fortsätter som vanligt, men vissa besök kan ske digitalt eller via telefon. Om ditt besök sker på annat sätt än planerat hör mottagningen av sig till dig. Kontakta mottagningen själv om du har ett bokat besök och har förkylningssymtom.

Hör efter med din barnmorskemottagning om möjlighet att deltaga på föreläsningar och gruppträffar för blivande föräldrar. Blivande föräldrar kan få föräldrastöd vid individuell kontakt med barnmorskan. Det finns också mycket information för er som ska bli föräldrar här på sajten, till exempel på sidan Föräldrastöd och information till blivande föräldrar.

Fråga

Kan en partner eller nära anhörig följa med på besöken?

Svar

Vid kontroller på barnmorskemottagning kan en partner eller annan anhörig följa med såvida den inte har några förkylningssymtom. 

Vid besök hos specialistmödravården på Falu och Mora lasarett får partner eller annan närstående följa med till besöken.

Fråga

Vad gäller vid förlossningen?

Svar

Ring förlossningen innan du åker dit om du har förkylningssymtom. Förlossningen har då möjlighet att förbereda sig särskilt inför din ankomst.

Frisk partner samt ev. en ytterligare stödperson får vara med på förlossningen.

Den som kommer in för förlossning eller ska genomgå en planerad operation eller inläggning kan få instruktion om att testa sig mot covid-19. Provtagning kan också komma att ske på eventuell medföljande person.

Frisk partner/anhörig får vara med under kejsarsnitt om den födande också är frisk.

Fråga

Vad gäller efter förlossningen?

Svar

Efter förlossningen erbjuds tidig hemgång, BB-vård, eller boende på patienthotell.

Om den nyförlösta har eller misstänks ha covid-19 kan det vara aktuellt med tidig hemgång eller eftervård på BB.

Den som har haft någon form av komplikation eller sjukdom under graviditet eller förlossning kan behöva vård på BB. I mån av plats kan partner/anhörig  medfölja till BB. Partner/anhörig ska vistas på rummet och behöver ta med sig matlådor för vårdtillfället. Övriga besök på BB kan som regel inte tas emot för tillfället.

Om man har lång resväg och därför inte har möjlighet att åka hem innan ett planerat återbesök kan man bli erbjuden att bo på patienthotellet. Vid boende på patienthotellet efter förlossningen finns möjlighet för partner/anhörig att följa med. Den som har konstaterad eller misstänkt covid-19 kan inte vistas på patienthotellet.

Fråga

Erbjuds gravida vaccin mot covid-19?

Svar

Fråga

Vart vänder jag mig om jag känner mig orolig?

Svar

Om du är gravid och känner dig orolig för din graviditet med anledning av covid-19 kan du alltid kontakta din barnmorskemottagning för att få råd och stöd.

Fördjupad information om covid-19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Fråga

Finns tillgång till abortrådgivning och preventivmedel?

Svar

Gynmottagningen i Falun och Mora finns tillgänglig för abortrådgivning.

Barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar tar emot för preventivmedelsrådgivning. Om möjligt kan rådgivningen ske per telefon eller digitalt.

Till toppen av sidan