GRAVIDITET

Covid-19 virusinfektion och graviditet

Innehållet gäller Dalarna

Gravida verkar inte bli sjukare än andra om de blir infekterade med coronavirus. Här finns frågor och svar med det som är känt vad gäller graviditet och covid-19. Informationen uppdateras beroende på utvecklingen.

Fråga

Hur påverkar covid-19 gravida?

Svar

De flesta som är gravida och blir sjuka i covid-19 får milda eller måttliga symtom som liknar förkylning eller influensa.

Personer som också har andra sjukdomar, till exempel diabetes, kan utveckla en svårare sjukdomsbild. Det gäller även gravida.

Fråga

Hur påverkas förlossningen om den gravida har covid-19?

Svar

Valet av förlossningssätt påverkas inte av covid-19. Smärtlindring inklusive lustgas erbjuds som vanligt och anses säkra att använda.  

Fråga

Finns det risk att barnet smittas av covid-19 i samband med amning?

Svar

Man har inte sett att coronaviruset finns i bröstmjölk. Det finns många positiva effekter med amning och som regel kan man amma.

Fråga

Drabbas fostret om den som är gravid får covid-19?

Svar

Man har inte sett någon påverkan på fostret när den blivande mamman haft covid-19. Eftersom det rör sig om ett nytt virus finns än så länge begränsad kunskap.

Det finns inget som tyder på en ökad missfallsrisk. Det finns heller inget stöd för att viruset kan gå över till fostret under graviditeten. Därför är det osannolikt att viruset skulle kunna orsaka fosterskador om den som är gravid har blivit infekterad.

Fråga

Kan gravida arbeta just nu?

Svar

Eftersom graviditet inte är någon känd riskfaktor vid covid-19 finns ingen allmän avrådan från att arbeta. 

I Region Dalarna rekommenderar vi att gravida kvinnor från graviditetsvecka 28 inte arbetar med patienter som har covid-19. Det beror på att lungkapaciteten minskar under slutet av graviditeten och att en infektion av covid-19 skulle kunna bli extra ansträngande för den blivande mamman.

Arbete med patienter som inte har luftvägsinfektion liksom administrativa arbetsuppgifter går bra med tanke på smittrisken. Omplacering kan därför bli aktuell.

Fråga

Sker kontrollerna under graviditeten som vanligt?

Svar

Kontrollerna fortsätter som vanligt, men vissa besök kan ske digitalt eller via telefon. Om ditt besök sker på annat sätt än planerat hör mottagningen av sig till dig. Kontakta mottagningen själv om du har ett bokat besök och har förkylningssymtom.

Alla föreläsningar för blivande föräldrar är inställda tillsvidare. Blivande föräldrar kan få föräldrastöd vid individuell kontakt med barnmorskan. Det finns också mycket information för er som ska bli föräldrar här på sajten, till exempel på sidan Föräldrastöd och information till blivande föräldrar

Från och med den 6 april 2020 erbjuds inte KUB-undersökning för fosterdiagnostik under graviditeten.

Fråga

Kan en partner/nära anhörig följa med på besöken?

Svar

För att minska smittspridningen bör så få personer som möjligt besöka vårdlokaler. Anhörig som har förkylningssymtom ska inte följa med.

Vid kontroller på barnmorskemottagning kan en partner eller annan anhörig följa med såvida den inte har några förkylningssymtom. 

Vid besök hos specialistmödravården på Falu lasarett får partner eller annan närstående följa med vid akuta besök och besök för planerad igångsättning. Vid övriga besök ber vi att partner eller annan närstående inte följer med till mottagningen.

Fråga

Vad gäller vid förlossningen?

Svar

Ring förlossningen innan du åker dit om du har förkylningssymtom. Förlossningen har då möjlighet att förbereda sig särskilt inför din ankomst.

En partner eller annan anhörig som är frisk får vara med på förlossningen. Det ska vara samma anhörig under hela förlossningen.

Om du har förkylningssymtom dagarna innan ett planerat kejsarsnitt eller igångsättning får du ta ett prov för covid-19. En barnmorska ringer dig i förväg för att höra hur du mår och planera eventuell provtagning. Om provet visar att du har covid-19 förbereder sig vårdpersonalen för att ta hand om dig och ditt barn på ett säkert sätt.

Frisk partner/anhörig får vara med under kejsarsnitt om den födande också är frisk. Om den födande har symtom på covid-19 får partner/anhörig inte följa med till operationssalen vid ett kejsarsnitt.

På grund av begränsade möjligheter att genomföra operationer är det just nu särskilt viktigt att planerade kejsarsnitt bara utförs när det finns en medicinsk anledning.

Fråga

Vad gäller efter förlossningen?

Svar

Om den gravida har eller misstänks ha covid-19 kan det vara aktuellt med tidig hemgång eller eftervård på annan avdelning än BB.

Om man inte har luftvägssymtom erbjuds man vanlig BB-vård, tidig hemgång eller boende på patienthotell.

Den som har haft någon form av komplikation eller sjukdom under graviditet eller förlossning kan behöva få vård på BB. På grund av rådande omständigheter finns det tyvärr inte möjlighet för partner/anhörig att vistas på BB just nu. Besök på BB kan som regel inte heller tas emot för tillfället.

Om man har lång resväg och därför inte har möjlighet att åka hem innan ett planerat återbesök kan man bli erbjuden att bo på patienthotellet. Vid boende på patienthotellet efter förlossningen finns i nuläget möjlighet för partner/anhörig att följa med. Den som har konstaterad eller misstänkt covid-19 kan inte vistas på patienthotellet.

Fråga

Var vänder jag mig om jag känner mig orolig?

Svar

Om du är gravid och känner dig orolig för din graviditet med anledning av covid-19 kan du alltid kontakta din barnmorskemottagning för att få råd och stöd.

Fördjupad information om covid-19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Fråga

Finns tillgång till abortrådgivning och preventivmedel?

Svar

Gynmottagningen i Falun och Mora finns tillgänglig för abortrådgivning.

Barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar tar emot för preventivmedelsrådgivning i den mån bemanningen tillåter. Om möjligt kan rådgivningen ske per telefon eller digitalt. Drop-in verksamheten är för närvarande stängd.

Fråga

Finns möjlighet till annan gynekologisk vård just nu?

Svar

Om du har akuta gynekologiska besvär ska du kontakta mottagningen eller ringa 1177.

Besök som kan vänta ställs in under en period. Om ditt besök blir inställt hör mottagningen av sig till dig.

Om du har förkylningssymtom behöver du boka om din tid, såvida du inte är i akut behov av gynekologisk vård. Vid frågor ring mottagningen.

Den gynekologiska cellprovskontrollen är pausad just nu.

Till toppen av sidan