Vaccin mot covid-19 i Region Dalarna

Graviditet

Covid-19 virusinfektion och graviditet

Innehållet gäller Dalarna

De flesta som är gravida och blir sjuka i covid-19 får milda eller måttliga symtom som liknar förkylning eller influensa. Socialstyrelsen bedömer att kvinnor som får en covid-19-infektion under den senare delen av graviditeten har en högre risk än andra att föda för tidigt. Därför rekommenderar Socialstyrelsen att man inte utsätts för smitta från graviditetsvecka 20.

Det är viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen eftersom en luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan vara besvärlig och kan innebära risker för den gravida. Gravida kvinnor rekommenderas extra försiktighet och att noggrant följa de allmänna råden för att undvika smitta, under hela graviditeten och särskilt inför förlossningen.

Information finns också på Kunskapscentrum för infektioner under graviditet.

Här finns frågor och svar med det som är känt vad gäller graviditet och covid-19. Informationen uppdateras beroende på utvecklingen.

Fråga

Hur påverkar covid-19 gravida?

Svar

De flesta som är gravida och blir sjuka i covid-19 får milda eller måttliga symtom som liknar förkylning eller influensa. Vissa studier tyder på att gravida som grupp kan ha en högre risk än andra för att bli allvarligt sjuka i covid-19 och att barnet kan födas för tidigt.

Personer som har vissa sjukdomar, till exempel diabetes, kan utveckla en svårare sjukdomsbild. Det gäller även gravida.

Fråga

Hur påverkas förlossningen om den gravida har covid-19?

Svar

Valet av förlossningssätt påverkas inte av covid-19. Smärtlindring inklusive lustgas erbjuds som vanligt och anses säkra att använda.  

Den som kommer in till kvinnokliniken i samband med förlossning kan komma att testas för covid-19. Provtagning kan också komma att ske på eventuell medföljande person. Den som ska genomgå planerad operation eller inläggning kan få instruktion om att testa sig dagarna innan.

Fråga

Finns det risk att barnet smittas av covid-19 i samband med amning?

Svar

Man har inte sett att coronaviruset finns i bröstmjölk. Det finns många positiva effekter med amning och som regel kan man amma.

Fråga

Drabbas fostret om den som är gravid får covid-19?

Svar

Man har inte sett någon påverkan på fostret när den blivande mamman haft covid-19. Eftersom det rör sig om ett nytt virus finns än så länge begränsad kunskap.

Det finns inget som tyder på en ökad missfallsrisk eller att covid-19 skulle orsaka fosterskador.

Allvarlig sjukdom till följd av covid-19 under graviditet tycks kunna leda till en högre risk att barnet föds för tidigt.

Fråga

Kan gravida arbeta just nu?

Svar

Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Covid-19-infektion anses utgöra en särskild risk för gravida i vecka 20-36. Denna riskfaktor ingår vid bedömning av rätt till graviditetspenning. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och som bedömer om arbetet behöver anpassas eller om en gravid ska stängas av från arbetet och därmed kan ansöka om graviditetspenning. Mer information finns från Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket:

Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller för dig som är gravid

Arbetsmiljöverket: Graviditet och amning

Fråga

Sker kontrollerna under graviditeten som vanligt?

Svar

Kontrollerna fortsätter som vanligt, men vissa besök kan ske digitalt eller via telefon. Om ditt besök sker på annat sätt än planerat hör mottagningen av sig till dig. Kontakta mottagningen själv om du har ett bokat besök och har förkylningssymtom.

Alla föreläsningar och större gruppträffar för blivande föräldrar är inställda tillsvidare. Blivande föräldrar kan få föräldrastöd vid individuell kontakt med barnmorskan. Det finns också mycket information för er som ska bli föräldrar här på sajten, till exempel på sidan Föräldrastöd och information till blivande föräldrar

KUB-undersökning för fosterdiagnostik under graviditeten erbjuds nu åter till alla, efter att ha varit inställt under en period.

Fråga

Kan en partner/nära anhörig följa med på besöken?

Svar

För att minska smittspridningen bör så få personer som möjligt besöka vårdlokaler. Anhörig som har förkylningssymtom ska inte följa med.

Vid kontroller på barnmorskemottagning kan en partner eller annan anhörig följa med såvida den inte har några förkylningssymtom. 

Vid besök hos specialistmödravården på Falu och Mora lasarett får partner eller annan närstående följa med till besöken, men i Falun får partner/närstående vänta utanför avdelningen tills det är dags att träffa barnmorska eller läkare på grund av att annars inte går att hålla tillräckligt rekommenderat avstånd i väntrummet.

Fråga

Vad gäller vid förlossningen?

Svar

Ring förlossningen innan du åker dit om du har förkylningssymtom. Förlossningen har då möjlighet att förbereda sig särskilt inför din ankomst.

En partner eller annan anhörig som är frisk får vara med på förlossningen. Det ska vara samma anhörig under hela förlossningen och vid eventuell vistelse på BB eller patienthotell.

Den som kommer in för förlossning eller ska genomgå en planerad operation eller inläggning kan få instruktion om att testa sig mot covid-19. Provtagning kan också komma att ske på eventuell medföljande person.

Frisk partner/anhörig får vara med under kejsarsnitt om den födande också är frisk.

På grund av begränsade möjligheter att genomföra operationer är det just nu särskilt viktigt att planerade kejsarsnitt bara utförs när det finns en medicinsk anledning.

Fråga

Vad gäller efter förlossningen?

Svar

Efter förlossningen erbjuds tidig hemgång, BB-vård, eller boende på patienthotell.

Om den nyförlösta har eller misstänks ha covid-19 kan det vara aktuellt med tidig hemgång eller eftervård på annan avdelning än BB.

Den som har haft någon form av komplikation eller sjukdom under graviditet eller förlossning kan behöva vård på BB. I mån av plats kan partner/anhörig  medfölja till BB. Partner/anhörig ska vistas på rummet och behöver ta med sig matlådor för vårdtillfället. Övriga besök på BB kan som regel inte tas emot för tillfället.

Om man har lång resväg och därför inte har möjlighet att åka hem innan ett planerat återbesök kan man bli erbjuden att bo på patienthotellet. Vid boende på patienthotellet efter förlossningen finns möjlighet för partner/anhörig att följa med. Den som har konstaterad eller misstänkt covid-19 kan inte vistas på patienthotellet.

Fråga

Erbjuds gravida vaccin mot covid-19?

Svar

Fråga

Vart vänder jag mig om jag känner mig orolig?

Svar

Om du är gravid och känner dig orolig för din graviditet med anledning av covid-19 kan du alltid kontakta din barnmorskemottagning för att få råd och stöd.

Fördjupad information om covid-19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Fråga

Finns tillgång till abortrådgivning och preventivmedel?

Svar

Gynmottagningen i Falun och Mora finns tillgänglig för abortrådgivning.

Barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar tar emot för preventivmedelsrådgivning. Om möjligt kan rådgivningen ske per telefon eller digitalt.

Fråga

Finns möjlighet till annan gynekologisk vård just nu?

Svar

Om du har akuta gynekologiska besvär ska du kontakta gynekologisk mottagning eller ringa 1177.

Om du har förkylningssymtom behöver du boka om din tid, såvida du inte är i akut behov av gynekologisk vård. Vid frågor kontakta mottagningen.

Till toppen av sidan