Vad är coronavirus?

Fråga

Covid-19 orsakas av ett coronavirus, precis som sars och mers. Vad innebär det? Är de samma sjukdom?

Svar

Nej, de är inte samma sjukdom även om alla tre orsakas av coronavirus.

Coronavirus är en grupp av virus som finns i flera hundra varianter. Majoriteten av dem orsakar sjukdomar hos djur, och ett fåtal orsakar sjukdomar hos människor. De vanliga varianterna av coronavirus återkommer varje vintersäsong och orsakar bara lindriga förkylningar. Coronavirus kan också orsaka sjukdomar som kan bli allvarliga.

Det finns en del likheter mellan sars, mers och covid-19 men också viktiga skillnader. Sars och mers orsakar oftare komplikationer än covid-19, men det är betydligt fler som får covid-19.

Varken sars eller mers har funnits i Sverige. Sjukdomarna har tidigare orsakat begränsade epidemier i delar av världen.

Covid-19 har spridits till länder i alla världsdelar sedan sjukdomen upptäcktes 2019. Det är fler som har fått covid-19 än som sammantaget har fått sars och mers. Läs mer om det pågående utbrottet av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Symtomen vid både sars och mers är feber, hosta, andningsbesvär och ibland diarré. Sjukdomarna orsakar ofta lunginflammation, som snabbt kan bli allvarlig. De kan också leda till njursvikt och andra allvarliga komplikationer.

Symtomen vid covid-19 är också feber, hosta och andningsbesvär. En del får lunginflammation eller andra allvarliga komplikationer men de flesta blir bara lindrigt sjuka.

Troligen smittar både sars och mers mellan människor genom så kallad droppsmitta, liksom covid-19.

Covid-19

Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Disease är engelska och betyder sjukdom. Viruset som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2. Det identifierades i staden Wuhan i Kina i december 2019. Därefter har viruset orsakat en pandemi. Här kan du läsa mer om covid-19.

Sars

Sars är en förkortning av det engelska namnet Severe Acute Respiratory Syndrome. Det betyder ungefär allvarlig akut lungsjukdom. Viruset som orsakar sars kallas SARS-CoV.

Sars upptäcktes i Kina 2002 och spreds till flera länder. Utbrottet pågick fram till 2004, och totalt blev cirka 8000 personer sjuka. 

Spridningen av sars kunde stoppas och inga personer har rapporterats sjuka sedan dess.

Det är inte helt bekräftat hur sars överfördes till människor. Troligen var det fladdermöss som smittade andra djur, som sedan överförde viruset till människor.

Det finns inget vaccin eller läkemedel mot sars.

Mers

Mers är en förkortning av det engelska namnet Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus. Namnet syftar på att sjukdomen upptäcktes i länder på den Arabiska halvön. De som har fått mers har haft en koppling till länder där. Viruset som orsakar mers kallas MERS-CoV.

Mers upptäcktes 2012 i Saudiarabien. Sjukdomen förekommer fortfarande där. Hittills har cirka 2300 personer insjuknat men de senaste åren är det bara enstaka personer som man vet har fått sjukdomen.

Viruset förekommer hos bland annat kameler. Troligen är det genom kontakt med kameler som viruset har överförts till människor, men det är inte säkert. Det finns inget vaccin eller läkemedel mot mers.

Du kan läsa mer om sars och mers på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Till toppen av sidan