Aktuellt i Dalarna

Region Dalarna slutar med storskalig antikroppstestning

Innehållet gäller Dalarna

Det är inte längre möjligt att boka antikroppstest i Region Dalarna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre storskalig antikroppstestning. Det har begränsat värde för den enskilda personen. Man kan ha haft covid-19 utan att ha antikroppar. Man vet inte heller vilket skydd de ger mot ny covid-19-infektion eller hur länge skyddet kvarstår.

Till toppen av sidan