Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt i Dalarna

Mora kirurgklinik – enda i landet att spela in både ljud och bild under titthålsoperationer

Innehållet gäller Dalarna

21 april: På Mora lasarett spelas både video och kirurgernas samtal in vid titthålsoperationer. Initiativet kallas black box: ”Med black box kan vi öka patientsäkerheten och förbättra utbildningen för våra blivande kirurger,” säger Lars-Göran Larsson, kirurg och överläkare vid kirurgkliniken på Mora lasarett.

Pilotprojektet black box på kirurgkliniken i Mora startade för drygt två år sedan. Inspirationen till projektet kommer från flygets svarta lådor där färdregistrator (flygplanets position, höjd, hastighet och färdriktning) samt ljudupptagning av piloternas samtal med varandra och flygledaren i cockpiten spelas in. På liknande sätt spelas alltså det som händer i operationssåret in då man genomför titthålsoperationerna.

– Det som är unikt för Mora är att vi även spelar in samtalen under själva operationen. Detta ger en inblick i hur operatören och teamet resonerar om vad som sker under operation. Dessa filmer kombinerat med ljudet till blir ett väldigt bra utbildningsmaterial när vi utbildar våra blivande kirurger, berättar Lars-Göran Larsson som är kirurg på kirurgkliniken i Mora.

Har blivit en viktig del av utbildningen

ST-läkaren Pauline är en av de som haft stor nytta av black box.
– Jag tycker det finns flera positiva aspekter, framförallt inlärningsmässigt eftersom kirurgi mer eller mindre är ett lärlingsjobb. Här finns det möjlighet att göra och sedan se samma operation flera gånger, berättar Pauline Warselius som är ST-läkare på kirurgkliniken i Mora.

Vidare öppnar dessa inspelningar av ljud och bild även upp för utökat lärande då man kan få också möjlighet att vara med och titta och lyssna på andras än sina egna operationer digitalt. Det finns också möjlighet att titta live digitalt när andra opererar på kliniken.

– Med black box finns alltså möjlighet till mer operationstid, men där viss del sker digitalt vilket är väldigt värdefullt för mig som är under utbildning, fortsätter Pauline.

Räknas som journalhandling

Det är valfritt för operatören att bära mikrofon under operationen, men cirka 70 procent av medarbetarna väljer att göra det.
– Anledningen till att så många väljer att komplettera med mikrofon är att ljudupptagningen tillsammans med bilden blir ett värdefullt material för både utbildning och för ökad patientsäkerhet. Vi kan gå tillbaka och titta samt lyssna på operatonsteamets diskussion om det exempelvis skulle uppstå oväntade komplikationer, säger Lars-Göran Larsson.

Det är dock viktigt att ingen i operationssalen ska känna sig granskad då detta kan leda till att teamet inte vågar kommunicera fritt under pågående operation.

– Filmerna och ljudinspelningarna räknas som journalhandlingar. Vi har dock inga möjligheter att rutinmässigt lämna ut filmer till patienterna utan använder dessa filmer fortlöpande i klinikens utbildning och patientsäkerhetsarbete, säger Lars-Göran Larsson.

Materialet sparas av utrymmesskäl endast i sex månader. 

– Skulle det finnas några frågetecken kring en operation kan man gå tillbaka och titta på filmen, en säkerhet för både patient och läkare. Hade jag blivit opererad hade jag önskat att det spelades in, säger Pauline.

Till toppen av sidan