Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt i Dalarna

Kvinnorna i Dalarna ger mödrahälso- och förlossningsvården bra betyg

Innehållet gäller Dalarna

9 mars: I Dalarna är majoriteten mycket nöjda med både vård och bemötande inom mödrahälso- och förlossningsvården. Det visar den nationella Graviditetsenkäten: – Dalarnas resultat visar att det finns mycket vi kan vara stolta över. Här vill jag verkligen lyfta våra medarbetare – för det är i första hand medarbetarnas yrkesskicklighet och engagemang som ligger bakom de goda resultaten, säger Agneta Romin, verksamhetschef Kvinnosjukvård Dalarna.

Två gravidmagar

Sedan december 2020 ges alla gravida och nyblivna mödrar en möjlighet att dela med sig av sina upplevelser från mödrahälso- och förlossningsvården genom Graviditetsenkäten. Enkäten är en del av den nationella satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Under ett år har drygt 172 000 svar inkommit från hela landet, varav 4 405 kommer från Dalarna. Resultaten visar att många kvinnor har en positiv uppfattning om vården. I Dalarna uppger:

  • 96 procent att de har möjlighet att ställa de frågor de önskar till barnmorskan
  • 94 procent att de skulle rekommendera sin mödrahälsovård till någon annan som är gravid och ska föda barn
  • 94 procent att de skulle rekommendera sin förlossningsavdelning till någon annan som är gravid och ska föda barn.

De allra flesta uppger även att de är trygga och har blivit bemötta med respekt.

– Graviditetsenkäten ger oss i verksamheten ett mycket viktigt kunskapsunderlag och en djupare förståelse för omfattningen av besvär under och efter graviditet och förlossning utifrån kvinnornas perspektiv, säger Agneta Romin.

Graviditetsenkäten visar att det finns utvecklingsområden, till exempel i eftervården med bland annat amningsstöd. I Dalarna anser exempelvis hälften att de fått stöd från vården i den utsträckning de önskat om de har eller har haft problem med amning.

Frågan om involvering av partner/närstående tycks ha en tydlig koppling till pandemin på nationell nivå, då resultatet förbättrades mycket under perioder med färre restriktioner.

Utöver frågor om vårdens prestation ställer Graviditetsenkäten en rad frågor om kvinnornas hälsa och om besvär eller smärtor i underlivet.

Mer om Graviditetsenkätens resultat

Graviditetsenkäten genomförs som en del av den nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård. Mer information om satsningen och Graviditetsenkäten finns på skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sammanställt Graviditetsenkätens nationella resultat för tolv månader. Samtliga resultat finns presenterade i en webbrapport.

Fakta Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida och nyblivna mödrar i hela Sverige att besvara Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Graviditetsenkäten kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan;

  • är i cirka graviditetsvecka 25 (Graviditetsenkät 1)
  • fött barn för cirka åtta veckor sedan (Graviditetsenkät 2)
  • fött barn för cirka ett år sedan (Graviditetsenkät 3)

Under perioden 1 december 2020 – 30 november 2021 har över 300 000 enkäter skickats ut, och drygt 172 000 svar inkommit från över 125 000 olika kvinnor. Svarsfrekvensen har på nationell nivå varit mellan 52 och 57 procent beroende på enkätdel.

Graviditetsenkäten genomförs inom ramen för den överenskommelse som regeringen och SKR har om kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Till toppen av sidan