Aktuellt i Dalarna

Hämta Hälsoalmanackan 2021 vid ditt vårdbesök

Innehållet gäller Dalarna

Nu kan du som är 65 år eller äldre få Hälsoalmanackan 2021 när du besöker någon av Region Dalarnas vårdcentraler eller tandvårdskliniker. Almanackan finns även att hämta i receptionen på lasaretten.

Hälsoalmanackor i ett broschyrställ

Hälsoalmanackan delas också ut i kommunerna via MAS (Mediciniskt Ansvarig Sjuksköterska) till de som inte kan besöka en vårdinrättning, exempelvis personer som har hemsjukvård.

Hälsoalmanackan är en del i Region Dalarnas uppdrag att ge dig som invånare information om hälsa och vård, om dina rättigheter och hjälp att hitta rätt i vården.

I Hälsoalmanackan finns bland annat tips och råd på vad du kan göra för att leva ett hälsosamt liv, och vad du kan göra om du blir sjuk.

Hälsoalmanackan är framtagen av Region Dalarnas kommunikationsenhet tillsammans med sakkunniga i hälso- och sjukvården Region Dalarna.

Med hälsoalmanackan vill Region Dalarna framförallt nå de som sällan eller aldrig använder internet och som är inom de äldre åldersgrupperna.

Till toppen av sidan