Aktuellt i Dalarna

Fästingsäsongen har startat

Innehållet gäller Dalarna

Nu har fästingsäsongen har startat. Därmed ökar risken för fästingburna sjukdomar som exempelvis TBE.

Fästingsäsongen verkar kunna bli allt längre. I Dalarna rapporteras årligen ett fåtal fall av TBE från begränsade områden söder om Borlänge. Detta gör att Smittskydd Dalarna rekommenderar vaccination mot TBE för personer som vistas regelbundet i skog och mark i Dalarna söder om Borlänge tätort.

I övriga landet förekommer TBE främst i södra och mellersta Sverige. Den har varit vanligast i Upplands och Sörmlands skärgårdar samt runt Mälaren, men under senare decennier har TBE spritt sig även norrut och västerut i landet. TBE har bland annat blivit betydligt vanligare kring Vättern och Vänern. Denna fästingburna sjukdom finns sedan länge också i andra Östersjöländer samt i centrala och östra Europa.

Det är betydande skillnader i TBE-förekomst år från år och mellan olika områden (även lokalt mycket närliggande), både vad gäller andelen fästingar som bär på virus och antalet rapporterade fall. Så, rådgör med vaccinatör om det är aktuellt för dig att bli vaccinerad mot TBE.

Här kan du läsa mer om TBE

Vaccination mot TBE

Du kan också läsa mer på Folkhälsomyndigheten

Till toppen av sidan