Film: Efter cancerbehandlingen - och sen då?

I filmen pratar sjuksköterskan Sanna Wärn om tiden efter en cancerbehandling.

Sanna Wärn är sjuksköterska med cancervård som specialitet. Hon arbetar på Cancerfonden. Där finns informations- och stödlinjen. Dit vänder sig både cancersjuka och närstående på telefon eller via mejl för att få stöd och råd i en svår situation.

Det är inte bara under sjukdomstiden man kan behöva någon att prata med. För många startar en period av starka känslor och många frågor när behandlingen väl är klar och man förväntas gå vidare med sitt liv. Då har man inte heller lika täta kontakter med sjukvårdspersonal som man kan resonera med.  I filmen ger Sanna Wärn några av de råd som hon och hennes kollegor på informations- och stödlinjen brukar ge.


Filmen är cirka 4 minuter.

Använd knapparna i filmspelaren för att visa filmen i större format. Ljudet på datorn måste vara på om filmens ljud ska höras.

Senast uppdaterad:
2016-04-07
Redaktör:

Kristin Olson

Fotograf:

Martina Iverus

Teknisk producent:

Klevgränd Produktion