Sexuella övergrepp mot barn och unga

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Om du är barn och är utsatt för sexuellt övergrepp

Om du är barn och är utsatt för sexuellt övergrepp

Texten på den här sidan är skriven för vuxna. Du kan också läsa den och få hjälp, men det finns särskild information skriven för dig på UMO.se eller på Våga berätta.

Fäll ihop

Om du är vuxen och misstänker eller vet att ett barn är utsatt

Om du är vuxen och misstänker eller vet att ett barn är utsatt

Ibland kan man märka på ett barns beteende att något inte är bra. Hen kanske plötsligt blir orolig, får mardrömmar, drar sig undan eller börjar undvika vissa personer och platser. Du kan fråga om hen har varit med om något annorlunda eller skrämmande, eller om det är något särskilt som hen funderar på eller oroar sig för.

Tro alltid på ett barn eller en ungdom som berättar om övergrepp och ta emot berättelsen utan att ifrågasätta den unga personens eget handlande eller sätt att berätta.

Här är länkar till sidor som kan ge dig stöd när du ska prata med barn om sexualbrott: 

Viktigt att anmäla

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn är utsatt för sexuella övergrepp. Du behöver inte ha några bevis, din misstanke räcker

Kontakta kommunens socialjour eller polisen på telefonnummer 114 14 om du inte kan vänta tills socialtjänsten har telefontid.

Vid pågående brott ska du ringa polisen på 112!

Privatpersoner och personer som arbetar med ideell verksamhet har ingen anmälningsplikt, men om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten så att de kan utreda vad som hänt. Du behöver själv inte veta exakt vad det är som har hänt.

Alla som arbetar med barn är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel personal i förskolan, skolan, på fritids, inom sjukvården, polisen och kyrkan.

Ibland kan vuxna som misstänker att ett barn far illa välja att inte ingripa, eftersom de är oroliga för att ha fel, inte vet vad de ska göra eller tror att det kan bli värre för barnet om de lägger sig i. Men det är viktigt att tänka på att då kanske barnet inte får någon hjälp alls. För barnets bästa bör du därför alltid anmäla.

Fäll ihop

Sök hjälp och stöd i Dalarna

Dalarna

Sök hjälp och stöd i Dalarna

Hjälp och stöd för barn och unga

0-17 år

18-25 år

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-10-09
Redaktör:

Ida Friedmann, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Josefin Grände, legitimerad psykoterapeut, Stockholm och Solveig Sörlien, advokat, Stockholm


Dalarna
Tillägg uppdaterade:
2017-10-09