Magnetkameraundersökning, MR, av hjärtat hos barn

Undersökning med magnetkamera, MRT, är vanligt när en kirurg behöver förstå hur hjärtat ser ut och fungerar hos barn med olika medfödda hjärtmissbildningar. Metoden används även vid andra sjukdomar i barnets hjärta för att beräkna hjärtrummens storlek och hjärtats funktion. Undersökningen är ofarlig och gör inte ont, men kräver att man ligger stilla under bildtagningen. Små barn kan därför behöva få narkos.

Publicerad:
2011-10-10
Skribent:

Gudrun Björkhem, läkare, specialist i hjärtsjukdomar hos barn, Barnhjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Lund

Nils-Rune Lundström, läkare, professor em. i hjärtsjukdomar hos barn

Redaktör:

Linda Ahlqvist, 1177.se

Granskare:

Carl LIndgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden