Frågor och svar om influensavaccin

Nu är det snart dags att vaccinera dig mot influensa om du tillhör en riskgrupp. Men vilka är riskgrupperna och måste man vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp? Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om influensavaccin.

Jag vet att vissa rekommenderas att vaccinera sig, vilka är de?

 
Du får sprutan i överarmen.Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa. Det gäller både vuxna och barn. Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.

Varför ska jag vaccinera mig om jag tillhör en riskgrupp?

Du rekommenderas att vaccinera dig för att du inte ska bli allvarligt sjuk. Personer som tillhör en riskgrupp riskerar att bli sjukare än andra. De har också större risk för att få följdsjukdomar som lunginflammation.

Jag tillhör inte en riskgrupp, kan jag vaccinera mig ändå?

Du som inte tillhör en riskgrupp behöver inte vaccinera dig. Risken för följdsjukdomar är mycket lägre för unga och medelålders personer som inte tillhör en riskgrupp. Om du ändå vill vaccinera dig betalar du det själv.

Måste jag vaccinera mig varje år?

När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavirus. Skyddseffekten varar högst ett år och nästa år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa. Du behöver därför vaccinera dig varje år för att vara skyddad mot det aktuella influensaviruset.

Kan jag bli sjuk även om jag har vaccinerat mig?

En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet.

Kan jag få influensa av vaccinet?

De influensavacciner som ges som spruta innehåller avdödat virus och kan inte orsaka influensa. Men du kan få feber, huvudvärk och ont i musklerna. Besvären brukar gå över inom en eller ett par dagar.

Spelar det någon roll när jag vaccinerar mig?

Det är bra att vaccinera sig på hösten eller tidigt på vintern, innan många har hunnit bli sjuka. Det tar två veckor innan du får ett bra skydd av vaccinet.

Här kan du läsa mer om vaccination mot influensa på 1177.se. Där kan du också se var du kan vaccinera dig. Det varierar mellan olika landsting och regioner.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter