Frågor och svar med anledning av skogsbrand

Har du berörts av brandrök? Här finns information om hur rök påverkar hälsan, vad du ska tänka på om du äter medicin och när du bör söka vård.

Vart ska jag vända mig med generella frågor om branden?

Ring det nationella informationsnumret 11313.
Du kan också besöka Krisinformation.selansstyrelsen.se eller följa rapporteringen från Sveriges Radio P4

Ska du återvända hem till drabbat område?

Att vara med om en brand kan vara en skrämmande upplevelse, särskilt när det är en omfattande brand. Om man blivit evakuerad eller inte kunnat återvända hem till följd av branden blir man sittande med frågor om vad som hänt. För att göra det lättare att återvända hem kan du förbereda dig på vad du kan vänta dig. 

Råd till dig som ska återvända hem efter en skogsbrand.

Hur pratar jag med barn om skogsbränderna?

En skogsbrand är en hemsk upplevelse både för vuxna och för barn. Att ge barn stöd i en situation där man själv har svårt med sina känslor är inte alltid enkelt. Här kommer några råd till dig om hur du kan tänka när du ska stödja ett barn efter en skogsbrand.

Råd till dig som ska stödja ett barn efter en skogsbrand.

När ska jag söka vård?

Du ska söka vård om du har en eller fler av följande symtom:

  • andningssvårigheter
  • bröstsmärtor
  • svår hosta
  • påtaglig trötthet eller orkeslöshet.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller om du är osäker på vart du ska vända dig.

Vid akuta besvär – ring 112.

Kan jag få bestående skador av röken?

Att andas in rök är aldrig nyttigt. Men skogsbrandsrök är inte lika skadlig som till exempel rök från brinnande plast då giftig gas bildas.

Framför allt särskilt känsliga personer kan få tillfälliga besvär av skogsbrandsröken men risken att få bestående skador är liten.

Om jag drar in sot i lungorna - är det farligt?

Om du är nära en brand och andas in tjock rök får du i dig sotpartiklar som är retande för luftvägarna. Särskilt personer med lungsjukdom kan få besvär av detta.

Jag har KOL. Är röken farlig för mig?

Du kan påverkas mer av röken. Därför är det viktigt att du tar dina läkemedel enligt ordination och stannar inomhus.

Jag har allergi. Är röken farlig för mig?

Du kan påverkas mer av röken. Därför är det viktigt att du tar dina läkemedel enligt ordination och stannar inomhus.

Jag har astma. Är röken farlig för mig?

Du kan påverkas mer av röken. Därför är det viktigt att du tar dina läkemedel enligt ordination och stannar inomhus.

Om du har astma kan du behöva öka din dos enligt tidigare ordination.

Jag har en hjärtsjukdom. Är röken farlig för mig?

Du kan få besvär med bröstsmärtor eller andfåddhet. Därför är det viktigt att du tar dina läkemedel enligt ordination och vid akuta besvär söker vård.

Mitt barn har astma. Vad ska jag tänka på?

För barn med astma är det precis som för vuxna med astma att de är mer känsliga för brandröken än andra.

Kontakta läkare om ditt barn får ökade besvär.

Jag har ett spädbarn. Vad ska jag tänka på?

Spädbarn, barn under 1 år, är generellt känsligare i sina andningsvägar än större barn och vuxna. Det är bra om du i möjligaste mån kan undvika att utsätta spädbarnet för brandröken. Om du som vuxen känner sig besvärad av brandröken bör du undvika att utsätta barnet för röken. Rådet är i sådana fall att hålla sig inomhus med stängda fönster.

Jag är gravid. Kan mitt barn skadas av brandröken?

Nej. Ditt barn kan inte skadas.

Kan jag äta livsmedel som har kommit i kontakt med röken?

Livsmedel påverkas inte. Skölj frukt och grönsaker i vanlig ordning.

Påverkas dricksvattnet?

Enligt Livsmedelsverket ska du inte dricka vatten som har tydlig främmande lukt eller smak. Har du frågor om ditt dricksvatten, kontakta miljökontoret i din kommun.

Råd till dig som tar ditt dricksvatten från egen brunn.

Om jag tätar huset mot röken – kan luften ta slut?

En bostad är aldrig helt tät. Det finns ingen risk att luften tar slut. Däremot kan värmen bli till besvär.

Om frågor och svar

Denna text är framtagen i samarbete med Region Västmanland, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och i samarbete med CeFam på inrådan från Socialstyrelsen under branden i Västmanland 2014. Medicinskt sakkunniga i Region Västmanland och på 1177 Vårdguiden medverkade och granskade det medicinska innehållet. Texten har åter granskats och godkänts innan publicering 2018.

Text: Kommunikationsenheten, Region Västmanland, Västerås

Till alla nyheter