Postafen

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Postafen?

Postafen är ett läkemedel som används mot olika slags illamående, till exempel åksjuka eller illamående i samband med operation.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer och det verksamma ämnet är meklozin.

Postafen finns som tabletter i styrkan 25 milligram. Medicinen kan köpas receptfritt mot åksjuka.

Så här fungerar medicinen

Vissa människor är särskilt känsliga för rörelseförändringar och blir därför lättare än andra åksjuka med illamående och kräkningar. Det verksamma ämnet i medicinen, meklozin, gör att man blir mindre känslig för sådana rörelseförändringar. Meklozin kan verka lugnande och dämpande på olika hjärnfunktioner, till exempel områden i hjärnan som styr illamående och kräkningar.

Hur tar man medicinen?

För att förhindra åksjuka ska man ta medicinen en timme innan man ska åka. Medicinen verkar sedan i tolv timmar. Om resan varar längre än tolv timmar kan man ta ytterligare en dos, alltså tolv timmar efter den första.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dosering för vuxna och barn över 12 år är 1 tablett högst 2 gånger om dagen.

Till barn mellan 6 och 12 år kan man ge 1/2 tablett högst 2 gånger om dagen. Medicinen ska inte ges till barn under sex år om inte en läkare har angett något annat.

Viktigt

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel känna sig dåsiga av medicinen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-03
Skribent och redaktör:

Granskare:

Elisabet Waldenlind, läkare, specialist i nervsystemets sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge