Vaccination mot influensa

Skriv ut (ca 3 sidor)

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Rekommendationen är att du vaccinerar dig om du tillhör en riskgrupp.

Skriv ut

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa. Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig.

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk lever- eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.
  • Du är gravid.

Du som är gravid rekommenderas vaccination från graviditetsvecka 16. Tillhör du som är gravid även en annan riskgrupp rekommenderas du vaccination även före graviditetsvecka 16.

Vill du veta var du kan vaccinera dig? Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas sidan efter det landsting eller den region som du har valt.

Förberedelser

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig inför vaccinationen. Du ska inte ska ha någon pågående infektion med feber när du vaccineras. Det gör däremot ingenting om du är lite förkyld.

Fäll ihop

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Du får influensavaccinet genom en spruta. Sprutan brukar ges i överarmen. Du vaccineras mot influensa vid ett tillfälle och vaccinationen upprepas varje år där de influensastammar som är aktuella inkluderas i vaccinet.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du bli lite röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Du kan också få feber, huvudvärk och ont i musklerna. Barn kan även få sämre aptit och löst bajs. Besvären brukar gå över inom en eller ett par dagar.

I vaccinet för säsongen 2016-2017 ingår också ett vaccin mot svininfluensa. Det är inte samma vaccin som kunde ge en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar.

Fäll ihop

Hur mår jag efteråt?

Hur mår jag efteråt?

En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet.

Om du redan är smittad av influensa när du vaccineras ger vaccinet inget skydd och du får inte mindre symtom av influensa. Du blir heller inte sjukare än vad du skulle ha blivit annars.

Fäll ihop

Vad händer efter vaccinationen?

Vad händer efter vaccinationen?

När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavirus. Skyddseffekten varar dock högst ett år och nästa år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa.

Du behöver därför vaccinera dig varje år för att vara skyddad mot det aktuella influensaviruset.

Fäll ihop

Varför görs vaccinationen?

Varför görs vaccinationen?

Du rekommenderas att vaccinera dig om du tillhör en riskgrupp för att inte bli allvarligt sjuk. Du som tillhör en riskgrupp riskerar att bli sjukare än andra. Du har också större risk för att få följdsjukdomar som lunginflammation.

Vaccinet mot influensa brukar innehålla tre olika influensatyper. Det beror på att det kan vara flera olika utbrott under ett år med olika influensavirus. Vaccinet innehåller de viktigaste av de virusstammar som cirkulerar i världen, och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret. Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur vaccinet för kommande säsong ska sättas samman. 

Fäll ihop

När är behandlingen olämplig?

När är behandlingen olämplig?

De flesta vacciner mot influensa är framställda ur hönsägg. Om du är allergisk mot hönsägg eller kyckling ska du alltid rådfråga din läkare inför en eventuell vaccination. Det finns inget helt äggfritt vaccin att tillgå för vaccination mot influensa, men äggresterna i de moderna vaccinerna är så små att risken för äggallergiker att få en allergisk reaktion är liten.

Fråga din läkare om du vet eller tror att du är allergisk mot vaccinets konserveringsämnen.

Har du tidigare fått en allergisk reaktion efter att du har vaccinerat dig ska du fråga din läkare om råd.

Barn under sex månader ska inte vaccineras mot influensa.

Du ska inte använda influensavaccin i form av nässprej om du är gravid.

Barn över två år och ungdomar upp till 18 år som har nedsatt immunförsvar rekommenderas inte heller att vaccinera sig med nässprej.

Fäll ihop

Graviditet, amning och vaccination

Graviditet, amning och vaccination

Det finns inga risker med att du vaccinerar dig mot influensa när du är gravid eller när du ammar.

Från och med andra trimestern kan du bli mer sjuk av en influensa än du skulle ha blivit om du inte var gravid. Därför är rekommendationen att du vaccinerar dig när influensasäsongen närmar sig. Vaccinet ger också barnet ett bra skydd under nyföddhetsperioden.

Du rekommenderas att vaccinera dig efter vecka 16 eller efter att ultraljudsundersökningen är genomförd. Om du är osäker kan du alltid prata med din barnmorska.

Fäll ihop

Barn och vaccination

Barn och vaccination

Vaccination av barn rekommenderas till barn som är äldre än sex månader och som tillhör någon av riskgrupperna.

Barn mellan sex månader och tre år vaccineras med halv dos. Barn mellan 3 och 12 år ska få två doser med minst fyra veckors intervall. 

För barn över två år och ungdomar upp till 18 år finns också ett vaccin i form av en nässprej. Detta vaccin består av ett levande försvagat influensavirus och ges som näsdroppar. Vaccinet administreras under övervakning av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Eftersom det är ett levande vaccin får det inte ges till barn som har ett försvagat immunförsvar och ska inte heller ges till barn med svår astma.

Läs gärna vår artikel om att förbereda barn för besök i vården

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-09-22
Redaktör:

Maud Cordenius, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jonas Hedlund, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.