Operationer av ögon, öron, näsa och hals

Bedömning och behandling på öron-näsa-halsmottagningen i Lund

Innehållet gäller Blekinge

Du kommer att bli kallad till öron-näsa-halsmottagningen på Universitetssjukhuset i Lund. Inför besöket behöver du läsa igenom informationen på denna sida.

Inom en till två veckor kommer du att kallas till öron-näsa-halsmottagningen vid Universitetssjukhuset i Lund för bedömning och planering av din behandling. 

Behandlingsalternativen är oftast strålbehandling, operation eller en kombination av båda. Det är bra om du vid första besöket har en närstående med som stöd eftersom du får mycket information. 

Resor

Region Blekinge ersätter kostnader för billigast färdsätt beroende på ditt hälsotillstånd. Resan bör i första hand ske med tåg, buss eller egen bil. Om du inte ska resa med bil behöver du beställa resan i god tid på Blekingetrafikens beställningscentral:

  • Telefonnummer: 0455-165 00.
  • Öppettider
    Måndag-fredag: klockan 6.00-21.00
    Lördag-söndag och helgdag: klockan 8.00–21.00

Om du reser med egen bil, spara kvitto eller intyg för besöket i Lund. Läs mer om reseersättning på denna sida.

Vid särskilda behov kan du resa med Blekingetrafikens sjukreselinje Ekoxen på sträckan Karlskrona-Karlshamn-Lund. För att resa med Ekoxen behöver du ha läkarintyg. Intyget skickas av Region Blekinge till Blekingetrafiken och resan beställs genom Blekingetrafikens kundtjänst. 

Boende

Det är den läkare som behandlar dig i Lund som avgör om du behöver vara inlagd på en vårdavdelning eller bo på patienthotellet i Lund under behandlingstiden. Du betalar samma avgift på avdelningen och patienthotellet. 

Alla patienter som bor på hotellet har helpension. Det innebär att samtliga måltider ingår. 

En närstående kan medfölja som stöd och hjälp under behandlingen. I mån av plats kan den närstående bo på patienthotellet. Närstående bekostar och bokar hotellvistelsen själv. 

I vissa fall kan en närstående som följer med som stöd få ersättning för boendet. Kontakta öron-, näs- och halsmottagningen i Karlskrona eller Karlshamn för information. 

Har du frågor som rör vistelse på patienthotellet? Kontakta patienthotellet direkt på telefonnummer 046-17 86 00. Du kan även nå hotellet via e-post: pathotellund.reception@skane.se.

Läs mer om patienthotellet på Region Skånes webbplats. 

Till toppen av sidan