Om covid-19 – coronavirus

Tandvård i Blekinge under coronapandemin

Innehållet gäller Blekinge

På grund av coronapandemin har Region Blekinge tvingats göra medicinska prioriteringar, som påverkar vilka patienter som får en kallelse till folktandvården.

Prioriterade patientgrupper

Folktandvården i Blekinge arbetar strikt enligt den prioriteringsordning som gäller enligt lag, och erbjuder därför i första hand tandvård till barn och unga vuxna med stora behandlingsbehov. Folktandvården erbjuder även tandvård till vuxna patienter, med sedan tidigare påbörjade behandlingar som inte kan vänta. På sikt kommer folktandvården även kunna börja kalla vuxna patienter till rutinkontroller.​

Så här fungerar folktandvården i Blekinge

  • Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska samhällsspridningen av covid-19.
  • Vi vill försäkra oss om att patienter med covid-19-symtom inte besöker våra kliniker. Därför kommer vi att ställa frågor om eventuella förkylningssymtom i samband med att vi kallar dig.
  • Om du har covid-19 och är i behov av akut tandvård som inte kan vänta, kommer du att få besöka en särskild tandvårdsklinik, som har lämplig skyddsutrustning. Kontakta din ordinarie klinik via telefon för tidsbokning.
  • Vi följer hygienrutiner och anpassar väntrum så att det är möjligt att hålla avstånd till varandra.
  • Vi ber dig komma till kliniken på angiven besökstid för att minska antalet personer som är i våra lokaler samtidigt.
  • Du får ta med dig max en (1) medföljande till kliniken.
Till toppen av sidan