Samlad information om egenprovtagningen i Blekinge

Smittspårningsinformation till chefer, rektorer, lagledare med flera

Innehållet gäller Blekinge

En person med konstaterad covid-19 har varit i din verksamhet under smittsam period. Du behöver hjälpa till med att kontakta personer som kan ha utsatts för smittrisk med covid-19 i din verksamhet. Genom att personer som kan ha varit utsatta för smittrisk informeras om detta och får råd om testning och att träffa så få personer som möjligt kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras. Tack för din hjälp!

Varför får jag denna information?

En person med konstaterad covid-19 har varit i din verksamhet under smittsam period. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera andra som varit utsatta för risk om detta.

Personen med konstaterad covid-19 har uppgett att hen har varit i din verksamhet och där träffat andra personer. Detta var under den period som hen var smittsam, och hen kan därför ha utsatt de övriga personerna, framförallt de som varit i närheten, för smittrisk. Det är inte säkert att de blivit smittade eller kommer att bli sjuka, men de behöver informeras om att de varit i kontakt med eller i närheten av en person med covid-19.

Uppdatering 3 mars 2021: de som har haft nära kontakt med någon som har bekräftad covid-19 ska provta sig för sjukdomen. De ska provta sig så snart som möjligt när de har fått information om att de har haft nära kontakt med någon som har bekräftad covid-19. Det gäller även om de inte har några symtom på sjukdomen. De ska provta sig igen på dag 5.

Med nära kontakt menas personer som varit inom två meters avstånd, under sammanlagt minst 15 minuter, inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också.

Så här bidrar du till med smittspårningen

För att kunna göra nedanstående behöver du veta när personen som har covid-19 var i din verksamhet och vilka hen träffade. Den informationen får du antingen direkt av den som är smittad eller från Smittskydd Blekinge. Vi vill be dig att kontakta dem som vistats i den angivna verksamheten den aktuella tidpunkten och informera dem om att de kan ha utsatts för en smittrisk, och att de ska läsa mer information om vad de behöver tänka på 1177.se/blekinge/kontakt-covid-19.

De ska vara observanta på eventuella symtom till och med 14 dagar efter kontakten/smittotillfället och se till att testas för covid-19 om de skulle få symtom. De bokar egenprovtagning via e-tjänsterna på 1177.se. Mer information om egenprovtagningen finns på 1177.se/blekinge/egenprovtagning-covid-19.

De bör också träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggranna med att hålla avstånd till andra. Får de symtom ska de isolera sig i väntan på provtagning och provsvar.

Exempel på sms/mail-text du kan använda, som får anpassas efter aktuell verksamhet:

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, eventuell tidsintervall]. Jag vill därför informera alla som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/blekinge/kontakt-covid-19.

Ska jag informera dem jag kontaktar om vem det är som har covid-19?

Nej, även om du vet vem det är bör du som regel inte göra detta. Om du tycker att det skulle kunna finnas särskilda skäl att ändå göra det och du fått tillåtelse av den som har covid-19 kan du ringa till Smittskydd Blekinge på telefonnummer 0455-73 10 68 först för att stämma av. Du bör aldrig informera andra om vem som har covid-19 om du inte har fått personens tillåtelse.

Särskild information om smittspårning i skolor

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om hantering av covid-19 i skolmiljö.

Om man är under 18 år krävs en utökad BankID eller Freja e-ID plus för att logga in på 1177.se. Detta måste ordnas tillsammans med vårdnadshavare innan man får symtom eftersom det krävs besök på bank eller ATG-ombud.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Ring Smittskydd Blekinge på telefonnummer 0455-73 10 68 eller 0455-73 10 69 om du har frågor eller funderingar.

Till toppen av sidan