Vaccinationsbokning i Blekinge

Observera att du inte kan ringa till 1177 för att boka en tid för vaccination mot covid-19. Läs mer på sidan för tidsbokning.

 

Från den 19 april gäller skärpta regionala råd i Blekinge. Läs mer på sidan minska risken att du och andra får covid-19.

SAMLAD INFORMATION OM EGENPROVTAGNINGEN I BLEKINGE

Fakta om antikroppstester

Innehållet gäller Blekinge

Antikroppstester visar om man har haft sjukdomen covid-19. Region Blekinge erbjuder i dagsläget inte antikroppstester till allmänheten.

Allmänt om antikroppstester

Antikroppstester kan användas för att avgöra om man tidigare har haft covid-19 eller ej. Ett positivt antikroppssvar tyder på genomgången infektion och immunitet under en begränsad tid, som utifrån nuvarande kunskapsläge bedöms till cirka sex månader. För att kunna lita på provsvaret ställs mycket höga krav på analysmetoden. För närvarande rekommenderas inte att man köper antikroppstester via nätet eller exempelvis på apotek.

Hur säkert är provsvaret?

Oavsett hur bra testerna är finns det alltid en liten risk att ett positivt prov kan vara felaktigt - så kallat falskt positivt. Ju färre personer i en befolkning som haft sjukdomen desto större är denna risk. För närvarande bedöms färre än fem procent av Blekinges befolkning ha haft covid-19 och då är risken för stor att man får falskt positiva provsvar och därmed invaggas i en falsk trygghet om att man är skyddad men i verkligheten ändå riskerar att bli smittad. Då riskerar man även att smitta andra, exempelvis anhöriga som tillhör riskgrupp för allvarliga komplikationer av sjukdomen.

Prioriteringsordning

Eftersom provtagning för antikroppar är resurskrävande, då det krävs blodprovstagning från ett blodkärl i armen, behöver hälso- och sjukvården prioritera vilka som i första hand kan bli aktuella för provtagning. Dessa grupper är i prioriteringsordning:

  1. Personal inom hälso- och sjukvård samt kommunal omsorgsverksamhet.
  2. Riskgrupper, det vill säga personer över 70 år samt personer som har en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp.
  3. Personal inom samhällsviktig verksamhet.
  4. Övriga personer i samhället över 18 år.

Kan jag göra antikroppstest?

För närvarande erbjuder Region Blekinge inte antikroppstestning mot covid-19 för allmänheten.

Till toppen av sidan