Om vaccin mot covid-19

Fungerar covidvaccinet även mot de olika varianterna?

Fråga

Viruset har förändrats och bildat olika varianter. Fungerar covidvaccinet även mot de varianterna?

Svar

Ja, när du är vaccinerad med två doser verkar alla vaccinen skydda bra mot att bli allvarligt sjuk.

Folkhälsomyndigheten följer noga hur dessa varianter sprids och om skyddet från vaccinen påverkas.

Fortsätt att följa råden och rekommendationerna från myndigheterna, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Till toppen av sidan