Om covid-19 – coronavirus

Använd gärna munskydd när du besöker vården

Innehållet gäller Blekinge

Region Blekinge erbjuder munskydd till alla patienter och medföljande vid besök i hälso- och sjukvården eller tandvården.

Syftet med att erbjuda munskydd är att begränsa smittspridningen av covid-19. Du och eventuell medföljande får munskydd i samband med ditt besök och vi rekommenderar att ni använder dem.

Tänk på att det fortfarande är besöksförbud på vårdavdelningar på Blekingesjukhuset och inom psykiatrin. Det är också restriktioner kring medföljande vid besök i hälso- och sjukvården och tandvården.

Använd munskydd på rätt sätt

När du använder munskydd är det viktigt att du använder munskyddet på rätt sätt. Du ska alltid tvätta händerna eller använda handsprit när du tar på och tar av munskyddet.

Till toppen av sidan