Lämna prov och få provsvar om covid-19

Lämna prov för covid-19

Det är bara vissa personer som behöver lämna prov vid symtom på covid-19. Lämna prov om en läkare eller en sjuksköterska ber dig att göra det. Du behöver också lämna prov om du arbetar i hälso- och sjukvården eller i äldreomsorgen, eller om du bor på ett äldreboende eller har hemtjänst.

Den här artikeln finns också på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information.

Du behöver inte vara folkbokförd i den region där du lämnar prov. Det är gratis att lämna prov för covid-19.

Hur får jag mitt provsvar?

I texten Provsvar covid-19 kan du läsa mer om hur du tolkar ditt provsvar.

Behöver jag lämna PCR-prov?

Du kan behöva lämna PCR-prov om du får symtom

Lämna prov om något av följande stämmer på dig:

 • Du arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom äldreomsorg.
 • Du arbetar inom omsorg av personer som har en hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Du bor på ett äldreboende, har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Du bor på ett LSS-boende och har en hög risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.
 • Du får behandling med dialys.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.

Du kan också behöva lämna prov om en sjuksköterska eller läkare ber dig göra det. Det gäller även barn. Här får du råd om hur du kan förbereda ett barn inför att lämna ett prov, om det behövs.

Du som har haft covid-19 de senaste tre månaderna behöver oftast inte lämna prov.  

Stanna hemma tills du har fått provsvar

Stanna hemma tills du har lämnat provet och fått provsvaret.

Läs mer om vad du kan göra själv om du har symtom.

Hur ska jag göra för att lämna prov?

I den här texten kan du läsa om vad som gäller där du är. Du väljer region högst upp på sidan.

Blekinge
Bild på den svarta provtagningslådan som används i Blekinge.

Hämta och lämna provtagningskit i provlåda

Provlådorna är på plats utanför specifika vårdcentraler dagtid under helgfria vardagar. 

Det går inte att hämta eller lämna test utanför de tider som anges för varje plats. 

Har du frågor mejla: ep@regionblekinge.se

Detta gäller för provlådorna från och med onsdag den 2 maj:

 • Registrering av provtagningskit enbart möjlig för personal enligt nationella riktlinjer. Vid sjukanmälan till chef ges instruktion om hur de ska göra för att registrera sitt provtagningskit.
 • Provtagningskit hämtas och lämnas i provlådan.

Så här går provtagningen till: 

 • Du behöver e-legitimation och kan bara registrera prov du tagit på dig själv. Är du hälso- och sjukvårdspersonal och mellan 15 och 17 år behöver du ett utökat Bank-id eller Freja e-id plus.
 • Registrera provtagningskitet genom att skanna QR-koden på instruktionen med din vanliga mobilkamera, eller genom att skriva in koden via webbplatsen pep.1177.se/testkit. Ange sedan din personliga beställningsnyckel/kod. Beställningsnyckeln/koden får du av din arbetsgivare. 
 • Utför egenprovtagning enligt medföljande instruktion. Spottkoppen kan se annorlunda ut än på bild. 
 • Lämna den lilla påsen med provet i hålet på provlådans framsida.
 • Provsvaret hittar du sedan genom att logga in på 1177.se.

Lämna ditt testkit i första hand utanför den vårdcentral du är listad på:

Karlshamn

 • Brunnsgårdens vårdcentral - vid hus 3 till vänster från entrén
  Mån-tor 8.00-11.00, fre och dag före röd dag (ej lördagar) 8.00-11.00
 • Läkarhuset Karlshamn - till vänster innanför huvudentrén på plan 1
  Mån- fre, samt dag före röd dag (ej lördagar) 8.00-13.00, 
 • Samaritens vårdcentral - utanför jourcentralen, byggnad 22 (gamla akuten) i Karlshamn.
  Mån-fre, 8.00-16.00.
  Dag före röd dag (ej lördagar) 8.00-11.00

Karlskrona

 • Jämjö vårdcentral - till vänster om huvudentrén
  Mån-fre, samt dag före röd dag (ej lördagar) 8.00-12.00
 • Kungsmarkens vårdcentral - till höger om entren
  Mån-fre, samt dag före röd dag (ej lördagar) 8.00-13.30
 • Lyckeby vårdcentral - på baksidan av vårdcentralen, utanför akutentrén.
  Mån-fre, samt dag före röd dag (ej lördagar) 8.00-13.00
 • Nättraby vårdcentral - till vänster om entrén
  Mån-fre, samt dag före röd dag (ej lördagar) 8.00-13.00
 • Rödeby vårdcentral - mittemot äldreboendet Movägen
  Mån- fre, samt dag före röd dag (ej lördagar) 7.45-11.45
 • Tvings vårdcentral - till vänster om entrén
  Mån - tor 7.30-12.00, fre stängt. 
 • Wämö vårdcentral - på högra kortsidan av byggnaden (sett från entrén)
  Mån-fre, samt dag före röd dag (ej lördagar) 8.00-13.00

 • Trossö vårdcentral - intill entrén. Observera att Trossös provlåda ser annorlunda ut. 
  Mån - fre, 12.00-14.00.
Trossös provlåda är vit och något mindre än de andra provlådorna som står utanför specifika vårdcentraler.

Olofström

 • Olofströms vårdcentral - längst ner till höger på parkeringen, i vitt tält.
  Mån-fre 8.30-10.30.
 • Olofströmskliniken - på gaveln till vänster om entrén
  Mån-tor 8.15-15.00, fre och dag före röd dag (ej lördagar) 8.15-10.00

Ronneby

 • Bräkne-Hoby läkarmottagning - till höger om entrén. 
  Mån-tor 7.30-15.00, fre och dag före röd dag (ej lördagar) 7.30-11.30
 • Capio Ronneby - till höger om entrén vid vändplatsen
  Mån-fre 8.00-11.00
 • Kallinge vårdcentral - till vänster om entrén.
  Mån-tor 7.30-16.00, fre och dag före röd dag (ej lördagar) kl. 7.30-11.30
 • Ronneby vårdcentral - akutingången, på baksidan av vårdcentralen.
  Mån-tor kl. 8.00-16.00, fre och dag före röd dag (ej lördagar) kl. 8.00-12.00 

Sölvesborg

 • Sölvesborgs vårdcentral - utanför huvudentrén.
  Mån-fre och dag före röd dag (ej lördagar) 7.30-09.30  
 • Mjällbyhälsan - till höger om entrén
  Mån-tor 7.30-15.00, fre och dag före röd dag (ej lördagar) 7.30-09.45
 • Valjehälsan - vid den blå boden
  Mån-tor 7.30-15, fre och dag före röd dag (ej lördagar) 7.30-10.00 

Gå ej in på vårdcentralen. Provlådan är utanför. 

Hur går en provtagning till?

Ibland kan du få ta PCR-provet själv. Det kallas egenprovtagning. Du får information om hur du ska göra. Provet kan också tas av vårdpersonal.

Så går det till att ta ett PCR-prov

Provet innebär att du för in en särskild pinne i näsan eller genom munnen till svalget. Du ska skrapa lite med pinnen så att virus kan fastna på den.

I en del regioner ska du skrapa både i näsan och svalget. Provtagningen kan kännas lite obehaglig, men går fort.

Ibland tas provet från slem som du spottar ut.

Antigentest - snabbtest

Snabbtest kallas också antigentest och är prov som snabbt kan visa om du har en pågående infektion med covid-19. Oftast får du svar inom 30 minuter.

Det finns ingen allmän rekommendationen om att köpa och använda antigentester själv. Du kan köpa antigentest själv på apotek om du vill. De är så kallade självtest. Resultatet registreras inte av vården.

Du som känner dig sjuk och som har symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du känner dig frisk. Det gäller oavsett vad antigentestet visade.

Antigentester kan användas inom vården. Du kan få andra råd om du uppmanas att lämna ett antigentest i till exempel vården.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Läs mer på 1177.se

Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Oftast går covid-19 över av sig själv, men ibland behövs vård på sjukhus.

För barn: Om covid-19 och corona

Covid-19 är en sjukdom som sprids med ett coronavirus. Det är vanligt att bli sjuk som vid en förkylning.

Till toppen av sidan