Aktuella nyheter om förändringar i våra verksamheter - Blekinge

Region Blekinge slutar kalla kvinnor som är äldre än 70 år till mammografiscreening

Innehållet gäller Blekinge

Som en del av arbetet med att förhindra smittspridning av coronavirus och skydda våra äldre slutar Region Blekinge att kalla kvinnor som är äldre än 70 år på mammografiscreening.

Du som redan har fått kallelsen behåller din bokade tid. Känner man du dig orolig kan du avboka tiden själv. De nya rutinerna infördes måndag den 23 mars och kommer att gälla tillsvidare.

Många kvinnor som är äldre än 70 år avbokar redan nu sin tid. Vår förhoppning är att kunna kalla till hälsoscreening som vanligt så fort situationen har ändrat sig, säger Thomas Strand, avdelningschef för mammografi i Blekinge.

Mammografiscreening används för att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede. Den kliniska delen av verksamheten fortsätter som vanligt.

Du som bor i Blekinge och har frågor om varför vi inte kallar till mammografiscreening är välkommen att kontakta mammografi i Blekinge på e-postadress mammografi.blekinge@regionblekinge.se eller telefonnummer 0454-731017.

Till toppen av sidan