Aktuella nyheter om förändringar i våra verksamheter - Blekinge

Mammografin i Blekinge återupptas

Innehållet gäller Blekinge

Den 17 augusti återupptar Region Blekinge mammografiundersökningarna av kvinnor i både Karlshamn och Karlskrona.

Återupptagandet kan ske eftersom den höga belastningen på sjukhuset och dess personal på grund av coronapandemin nu minskat. Smittspridningen i Blekinge är låg och rutiner för testning av sjukhuspersonal har införts.

För att förhindra smittspridning av coronavirus slutade Region Blekinge i mars i år att kalla kvinnor som är äldre än 70 år till mammografi. Till följd av coronapandemin har även all mottagning av kvinnor i åldern 40 till 69 skett vid den ena av Blekinges båda mammografimottagningar.

Mottagningen i Karlshamn bedömdes som bäst lämpad lokalmässigt, med hänsyn till smittorisken, vilket inneburit att verksamheten bara kunnat kalla hälften så många kvinnor som vanligt.

Från och med måndagen den 17 augusti 2020 öppnar mammografin åter för kvinnor mellan 40 och 69 år, såväl i Karlskrona som i Karlshamn.

Särskilda säkerhetsåtgärder

Även kvinnor i åldern 70 till 74 kommer nu åter att kallas till mammografi. För denna åldersgrupp införs särskilda säkerhetsåtgärder, vilka innebär att undersökningen kommer att genomföras vissa dagar och med längre tid mellan varje undersökning.

För att ytterligare minska risken för smittspridning kommer personalen att ha skyddsutrustning vid undersökningen. Röntgenmaskinerna rengörs alltid noggrant mellan varje undersökning, enligt rutiner som gällde även före coronapandemin.

Viktigt att tänka på inför mammografiundersökningen

Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller varit frisk mindre än 48 timmar ska du stanna hemma och boka om din tid. Tänk på att även mycket milda och mer ospecifika symtom, som huvudvärk eller muskelvärk, kan bero på covid-19.

Om det är möjligt bör du undvika att ta med följeslagare för att minska antalet personer i väntrummet.

Till toppen av sidan