Aktuella nyheter om förändringar i våra verksamheter - Blekinge

Det är viktigt att söka vård om du behöver det

Innehållet gäller Blekinge

Enligt det nationella kvalitetsregistret Swedeheart minskar antalet personer som söker vård för hjärtinfarkt under coronapandemin. Även hälso- och sjukvården i Blekinge märker av en minskning i antalet av dessa patienter.

Det finns inga skäl till att hjärtinfarkterna skulle bli färre på grund av omställningar och ändrade vanor. Ett antagande är i stället att människor avstår från att söka vård på grund av rädsla för att smittas av coronaviruset i kontakten med vården.

Säkert omhändertagande

Hälso- och sjukvården i Blekinge har gjort ändringar i verksamheten för at du som behöver akut vård ska tas hand om på ett sätt så att du inte löper risk att smittas av coronaviruset (covid-19).

Personer som söker vård för misstänkt coronasmitta är åtskilda från alla andra. 

Ring alltid först

Det är viktigt att du ringer innan du söker vård på din vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning. Som en del av arbetet med att minska smittspridning har hälso- och sjukvården infört restriktioner för medföljande och besök till petienter som ligger på sjukhuset. Du kan läsa mer om restriktionerna på 1177.se/blekinge.

Misstänker du att du har drabbats av hjärtinfarkt ska du ringa 112

Du som misstänker att du har drabbats av hjärtinfarkt ska ringa 112. Du kan läsa mer om symptom vid hjärtinfarkt på 1177.se.

Till toppen av sidan