Om covid-19 – coronavirus

Egenprovtagning för covid-19 i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Region Blekinge erbjuder gratis, tidsbeställd egenprovtagning för covid-19 till dig som har fyllt 13 år och har symtom på sjukdomen. Provtagningen visar om du har covid-19 just nu och du genomför provtagningen själv.

Det är den som ska provta sig som måste boka sin egen tid för provtagning.

Om det inte finns tid med det alternativ du letar tid för, prova att se om det finns lediga tider i annan kommun eller med andra alternativ. Det hjälper inte att ringa vårdcentral eller 1177.

Mejla till ep@regionblekinge.se om du har frågor kring egenprovtagningen i Blekinge.

Du får normalt ditt provsvar 2-3 kalenderdagar efter provtagningen, ibland kan provsvaret dröja ytterligare.

Boka egenprovtagning om du har symtom

För att boka egenprovtagning ska du ha symtom på covid-19. Det är vanligt att ha ett eller flera av följande symtom

  • hosta 
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa 
  • halsont
  • huvudvärk
  • illamående
  • muskel- och ledvärk.

Det är ganska vanligt att man förlorar lukt- och smaksinnet, under en tid i samband med att man är sjuk i covid-19. Även diarré är ett symtom.

Du kan boka egenprovtagning även om du inte har symtom

Om du räknas som så kallad närkontakt

Du har fått kännedom om att ha haft ​närkontakt* med en person som testat positivt för covid-19 ska testa sig snarast möjligt och sedan testa sig igen på dag fem räknat från senaste kontakt (om du är 13 år eller äldre och har e-legitimation).

* Med nära kontakt menas personer som varit inom två meters avstånd, under sammanlagt minst 15 minuter, inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder under ett dygn. Kortare fysisk kontakt räknas också.

Om du har varit utomlands

Är du svensk medborgare eller bosatt i Sverige, ska du testa dig för covid-19 direkt efter utlandsresan, även om du fått din första vaccindos minst tre veckor innan ankomst till Sverige. I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Rekommendationen gäller under tiden 12 juli – 31 augusti.

Om du är utländsk medborgare och ska resa in i Sverige

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test vid ankomst. Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Rekommendationen gäller under tiden 12 juli – 31 augusti.

 

Till toppen av sidan