OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Restriktioner och besöksförbud för dig som söker vård i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Här kan du läsa om de restriktioner och begränsningar för dig som söker vård i Region Blekinge. Begränsningar och restriktioner gäller dig som ska söka vård, är gravid men även dig som vill följa med någon som ska söka vård.

Restriktioner för medföljande till besök vid våra mottagningar

Endast en (1) person som inte själv bär på en sjukdom som kan smitta får följa med vårdsökande till mottagningar eller vårdcentraler. Om den vårdsökande är ett barn får två (2) vårdnadshavare som inte bär på en sjukdom och kan smitta följa med.

Det råder förbud och restriktioner vid besök i vården

På grund av coronavirus (covid-19) är det besöksförbud på vårdavdelningar på Blekingesjukhuset och inom psykiatrin. Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda. Om det finns särskilda skäl kan man få tillstånd att besöka en patient. Kontakta då den vårdavdelning där patienten är inlagd.

Du hittar kontaktuppgifer till våra vårdavdelningar på https://www.1177.se/Blekinge/hitta-vard

Restriktioner för medföljande till besök hos folktandvården

Endast en (1) person som inte själv bär på en sjukdom som kan smitta får följa med vårdsökande till folktandvårdens kliniker.

Särskilda restriktioner i samband med graviditet och förlossning

För att minska risken för smittspridning och skydda patienter och personal har kvinnokliniken i Region Blekinge infört särskilda restriktioner. Från och med 24 mars gäller till exempel att det är tillåtet att ha med sig en (1) medföljande till förlossningen, men inte till BB.
Information om restriktioner på kvinnokliniken

Restriktioner för medföljande till akuten

På grund av coronapandemin är det inte tillåtet att ta med sig någon medföljare till akutmottagningen i Karlskrona. 

Restriktionerna införs för att säkra möjligheten att hålla avstånd på akutmottagningen och därmed minska risken för smittspridning bland patienter och personal.

Undantag görs för barn, akut kritiskt sjuka patienter och patienter med andra tillstånd som kräver en medföljare, till exempel demenssjukdom eller språkproblem. Endast personer som inte själva bär på en smittsam sjukdom får följa med dessa in på akutmottagningen.

Tandvård under coronapandemin

Med anledning av coronaviruset (covid-19) har folktandvården i Blekinge behövt förändra mottagandet av patienter.

Information om tandvården i Blekinge under coronapandemin

Till toppen av sidan