OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Restriktioner och besöksförbud för dig som söker vård i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Här kan du läsa om de restriktioner och begränsningar för dig som söker vård i Region Blekinge. Begränsningar och restriktioner gäller dig som ska söka vård, är gravid men även dig som vill följa med någon som ska söka vård.

Restriktioner för medföljande till besök vid våra mottagningar

Endast en (1) person som inte själv bär på en sjukdom som kan smitta får följa med vårdsökande till mottagningar, vårdcentraler eller folktandvårdens kliniker. Om den vårdsökande är ett barn får två (2) vårdnadshavare som inte bär på en sjukdom och kan smitta följa med.

Det råder förbud och restriktioner vid besök i vården

På grund av coronavirus (covid-19) är det besöksförbud på vårdavdelningar på Blekingesjukhuset och inom psykiatrin. Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda. Om det finns särskilda skäl kan man få tillstånd att besöka en patient. Kontakta då den vårdavdelning där patienten är inlagd.

Du hittar kontaktuppgifer till våra vårdavdelningar på https://www.1177.se/Blekinge/hitta-vard

Särskilda restriktioner i samband med graviditet och förlossning

För att minska risken för smittspridning och skydda patienter och personal har kvinnokliniken i Region Blekinge infört särskilda restriktioner. Från och med 24 mars gäller till exempel att det är tillåtet att ha med sig en (1) medföljande till förlossningen, men inte till BB.
Information om restriktioner på kvinnokliniken

All icke-akut tandvård skjuts upp

Med anledning av coronaviruset (covid-19) erbjuder folktandvården i Blekinge från och med måndagen den 6 april enbart akut tandvård. All icke-akut tandvård skjuts upp.

Två kliniker i Blekinge håller öppet för akutbesök, folktandvården i Karlskrona och folktandvården i Karlshamn. Om du behöver boka tid för ett akut besök, gör du det genom att ringa till den klinik som du tillhör. Där får du information om vilken av de två öppna klinikerna du kommer att få vård på.

På de två kliniker som är öppna för akutbesök kommer patienter utan luftvägssymtom (snuva, hosta, halsont eller feber) att tas emot.

Är du i behov av akut tandvård under jourtid (lördag eller röd dag) ringer du 0455-73 10 00 mellan klockan 9.00-11.00 för hänvisning till jourhavande tandläkare.

Har du ett inbokat tandvårdsbesök sedan tidigare, kommer vi att kontakta dig för att boka om din tid. Självklart är vår ambition att kunna ta emot våra patienter så snart som möjligt igen. Vi hoppas på din förståelse.

Telefonnummer till specialisttandvårdens kliniker

 • Bettfysiologi-käkledsbesvär, telefonnummer 0455 – 73 10 89
 • Endodonti-rotbehandling, telefonnummer 0455 – 73 10 89
 • Käkkirurgi-kirurgi, telefonnummer 0455 – 73 10 88
 • Odontologisk radiologi-specialiserad röntgen inom tandvård, telefonnummer 0455 – 73 10 88
 • Oral protetik-tand-och vävnadsersättningar, telefonnummer 0455 – 73 10 89
 • Orofacial medicin-sjukhustandvård, telefonnummer 0455 – 73 64 15 alt 0454 – 73 26 31
 • Ortodonti-tandreglering, telefonnummer 0455 – 73 64 60 eller 0454 – 73 27 30
 • Parodontologi-sjukdomsbehandling runt tänder och implantat, telefonnummer 0455 – 73 10 89
 • Pedodonti- specialiserad barn och ungdomstandvård, telefonnummer 0455 – 73 10 89

All planerad behandling har ställts in tills vidare. Endast akuta tillstånd kommer att kunna behandlas under den närmaste tiden.

Specialisttandvården kommer att kontakta dig igen så snart situationen förändrats.

Om du drabbas av akuta besvär

Har du haft tid som blivit avbokad av specialisttandvården ska du kontakta den specialistklinik du hade tiden hos, telefonnumret finns i listan ovanför.

Har du inte haft tid hos specialisttandvården utan står i kö för tid, kontaktar du din ordinarie tandläkare inom allmäntandvården.

Provtagning vid misstanke om smitta med coronavirus (covid-19)

I Blekinge gäller nu följande rutiner för provtagning vid misstanke om smitta med coronavirus (covid-19). Prover tas på dig med feber eller luftvägssymtom (snuva, hosta, förändringar i lukt- och smaksinnet eller halsont) i följande fall

  • Du som läggs in på sjukhus (om inte annan feberorsak är uppenbar).
  • Du som skickas hem från akutbesök och har kommunala insatser i eget hem eller på särskilt boende.
  • Du som bor på särskilda boenden eller liknande med kommunala insatser.

Prov tas även på personal inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård med feber eller luftvägssymtom (snuva, hosta, förändringar i lukt- och smaksinnet eller halsont). 

Till toppen av sidan