SAMLAD INFORMATION OM CORONAVIRUSET

Så söker du vård i Blekinge under coronapandemin

Innehållet gäller Blekinge

Här kan du läsa om hur du söker vård i Blekinge under coronapandemin.

1177 Vårdguiden

 • Besök 1177.se/blekinge för information om egenvård och när och hur du söker vård.
 • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.
 • För allmänna frågor om coronaviruset (covid-19), sök information på krisinformation.se och folkhalsomyndigheten.se eller ring det nationella informationsnumret 113 13.

Vårdcentralen

 • Behöver du vård ska du ringa din vårdcentral eller jourcentral för att boka tid och få en första bedömning. Alla besök på vårdcentralerna ska bokas i förväg via telefon.
 • Vårdcentralen gör en första bedömning av ditt vårdbehov och hänvisar dig därefter till rätt vårdenhet.
 • Om du inte har snuva, halsont, hosta eller feber, kommer du som vanligt att få en tid på din vårdcentral eller jourcentralen.
 • Om du har snuva, halsont, hosta eller feber, kommer du, om vi bedömer att du har behov av det, att hänvisas till något av de två mottagningstält som finns i Blekinge. Det ena finns utanför Lyckeby vårdcentral i Karlskrona kommun. Det andra finns utanför gamla dagakutmottagningen på sjukhusområdet i Karlshamn.
 • Tälten är bemannade av vårdpersonal som gör en bedömning av ditt tillstånd. De bedömer också var och hur du ska få fortsatt vård. Vi tar inte prover för coronaviruset (covid-19).

Akutmottagningen

 • Åk till akutmottagningen om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka. I Blekinge finns akutmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Den är öppen dygnet runt.
 • För att minska risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19) finns ett mottagningstält utanför ingången till akutmottagningen. I mottagningstältet får du en första medicinsk bedömning för att få rätt vård.

Så söker du vård vid misstanke om covid-19

De allra flesta som blir sjuka av coronaviruset (covid-19) behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Ring genast din vårdcentral eller 1177 om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Ring alltid först. Åk inte direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronavirus (covid-19). Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring alltid 112 vid livshotande tillstånd.

Till toppen av sidan