KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Fri tandvård för barn och unga

Vid två, tre års ålder brukar första fria besöket hos tandläkaren ske. Nästan all tandvård är sedan avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år. Det gäller både hos privata tandläkare och hos folktandvården. Vissa regioner ger fri tandvård i ytterligare något år.

Blekinge

Tandvård för personer 0-23 år i Blekinge

0-2 år

Under de första två åren kallas barnet med vårdnadshavare till munhälsoinformation på en folktandvårdsklinik nära hemmet.

Vid behov av akuttandvård eller rådgivning måndag till fredag, sök hjälp på näraliggande folktandvårdsklinik. Vid behov lördag, söndag eller helgdag kontaktas Region Blekinges växel på telefonnummer 0455-73 10 00. Växeln hjälper till att hänvisa till en jourtandläkare.

3-23 år

Från det år barnet fyller tre år kan vårdnadshavaren (eller personen själv som fyllt 18 år) fritt välja var man önskar få tandvård. Det kan vara antingen på en folktandvårdsklinik eller på en privattandvårdsklinik.

Privattandvårdskliniken ska ha gällande avtal med Region Blekinge för barn- och ungdomstandvård. Vid behov av akut tandvård måndag till fredag sök hjälp på den tandvårdsklinik som valts för din tandvård. Vid behov lördag, söndag eller helgdag kontaktas Region Blekinge växel på telefonnummer 0455-73 10 00. Växeln hjälper till att hänvisa till en jourtandläkare.

När barnet är ungefär två, tre år får ni komma till en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Då får du som följer med råd om hur du kan sköta barnets tänder.

Du kan välja att gå till en privat tandvårdsmottagning eller till Folktandvården.

Om du inte aktivt väljer en tandläkare blir du kallad av den tandläkare som har ansvar för alla patienter i det område du bor.

Hur ofta blir vi kallade?

Hur ofta barn och unga behöver gå till en tandvårdsmottagning varierar. Det beror på tandläkarens eller tandhygienistens bedömning av hur mycket tandvård som behövs.

I regel får du från och med den första januari det år du fyller 24, själv komma ihåg att beställa tid hos tandvården. Om regionen har förlängt den kostnadsfria vården med ytterligare något år får du kallelser som tidigare.

När den fria tandvården upphör kan du ha en överenskommelse med tandläkaren om att bli kallad regelbundet.

Sök efter tandvårdsmottagningar

Tandreglering är specialisttandvård

Man behöver inte betala för de flesta undersökningar och behandlingar hos tandläkare och tandhygienist.

Ibland kan barnet behöva specialisttandvård. Ett vanligt exempel på specialisttandvård är att få tänderna reglerade med hjälp av en tandställning. Om ni tillsammans med tandläkaren kommer fram till att det behövs en tandställning måste en specialisttandläkare göra en undersökning. Det är specialisttandläkaren som bestämmer om tandregleringen blir kostnadsfri.

Ni har samma möjlighet till specialisttandvård oavsett valet av tandläkare. Till specialisttandvård behövs oftast remiss.

Fråga tandläkaren

Om ni har frågor om tandvården och hur ofta besöken hos tandläkare eller tandhygienist bör ske, är det lättast att fråga tandläkaren. Om ni inte har någon tandläkare att prata med kan ni få hjälp hos folktandvården eller hos en privat tandläkare.

Till toppen av sidan