Tobak och alkohol

Hjälp att sluta röka

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.

Blekinge

Hjälp och stöd i Blekinge

I Blekinge kan du få hjälp av utbildade tobaksavvänjare. De är beredda att stötta dig när du vill försöka sluta röka eller snusa. Du kan få hjälp före, under och efter ditt rök- eller snusstopp. Här hittar du kontaktuppgifter till tobaksavvänjare i Blekinge.

Att vara röksugen handlar till stor del om kroppens starka nikotinberoende. Men röksuget handlar också om vanor och inlärt beteende. Du kan läsa mer om det i texten Rökning och snusning

Till toppen av sidan