Vaccinationer

Vaccination mot influensa i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Influensan i sig är ofarlig för de flesta. Däremot kan olika följdsjukdomar bli allvarliga. Det är framför allt du som är gravid, över 65 år eller har någon kronisk sjukdom som kan bli allvarligt sjuk. Därför borde du vaccinera dig innan årets influensavirus når Blekinge. Vaccinet skyddar mot allvarlig influensa som kan ge besvärliga följdsjukdomar, till exempel lunginflammation.

Du får vaccinet på vårdcentraler och läkarmottagningar i hela länet under hösten och vintern. Via länken nedan ser du vilka tider vårdcentralerna har för drop in-vaccination och vilka som erbjuder tidsbokning.

Till sidan med tidsbokning för influensavaccination.

Kostnad

Vaccinationen är gratis för alla som har fyllt 65 år, gravida samt vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

För övriga personer kostar det 350 kronor.

Vilka rekommenderas att vaccinera sig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du bör vaccinera
dig mot influensan om något i listan nedan stämmer in på
dig. Det gäller både vuxna och barn:

 • personer med kronisk hjärtsjukdom
 • personer med kronisk lungsjukdom, som KOL och svår astma
 • personer med kronisk lever- eller njursvikt
 • personer med uttalad fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
 • personer med diabetes
 • barn med flerfunktionshinder
 • personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • gravida kvinnor som är i de sista två tredjedelarna av graviditeten.

Läs mer om hur vaccinationen går till i artikeln om influensavaccination

Till toppen av sidan