VACCINATIONER

Vaccination mot influensa i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Influensan i sig är ofarlig för de flesta. Däremot kan olika följdsjukdomar bli allvarliga. Det är framför allt du som är gravid, över 65 år eller har någon kronisk sjukdom som kan bli allvarligt sjuk. Därför borde du vaccinera dig innan årets influensavirus når Blekinge. Vaccinet skyddar mot allvarlig influensa som kan ge besvärliga följdsjukdomar, till exempel lunginflammation.

Du får vaccinet på vårdcentraler och läkarmottagningar i hela länet under hösten och vintern. Via länken nedan ser du vilka tider vårdcentralerna har för drop in-vaccination. Välj din vårdcentral för att se dess tider. Kontakta din vårdcentral om du vill boka en tid. 

Se kontaktuppgifter till alla vårdcentraler

Begränsat med vaccin - riskgrupper prioriteras

Det är (sedan den 18 november) begränsad tillgång till vaccin. Därför prioriteras personer över 65 år och de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som innebär ökad risk för svår influensa.

Läs mer om den begränsade tillgången till vaccin på Region Blekinges webbplats.

Kostnad

Vaccinationen är gratis för gravida och alla som har fyllt 65 år. Är du yngre kostar det 340 kronor, men kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.

Vilka rekommenderas att vaccinera sig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du bör vaccinera
dig mot influensan om något i listan nedan stämmer in på
dig. Det gäller både vuxna och barn:

  • personer med kronisk hjärtsjukdom
  • personer med kronisk lungsjukdom, som KOL och svår astma
  • personer med kronisk lever- eller njursvikt
  • personer med uttalad fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • personer med diabetes
  • barn med flerfunktionshinder
  • personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • gravida kvinnor som är i de sista två tredjedelarna av graviditeten.

Läs mer om hur vaccinationen går till i artikeln om influensavaccination

Till toppen av sidan