TANDVÅRD

Laga tänder

Din tand lagas om du till exempel fått ett hål i tanden, en gammal lagning har gått sönder eller om bitar av tanden släppt. Det finns några olika sätt att laga en tand, det vanligaste är att tanden lagas med en fyllning.

Den här texten handlar om på vilka sätt dina tänder kan lagas. Om du behöver nya tänder finns det mer att läsa om det i texten om konstgjorda tänder.

När behöver jag laga mina tänder?

Hål i tänderna beror på infektionssjukdomen karies. Ett väldigt litet hål i en tand kanske inte behöver lagas. Då är det extra viktigt att hålla tanden ren så att hålet inte växer och blir djupare.

Det är ofta svårt att hålla ett större hål rent från bakterier. Ett hål som inte lagas kan orsaka en inflammation och infektion i tandnerven. Hålet blir större och djupare. Det leder ofta till tandvärk och att tanden måste lagas eller ersättas.

Ibland behöver en tand lagas för att en gammal lagning har gått sönder eller för att tanden har blivit skadad. Om en tand går sönder är det viktigt att den lagas. En trasig tand blir det ofta karies i eftersom det blir svårare att hålla tanden ren från bakterier.

Olika metoder för att laga tänder

Det finns i huvudsak tre olika typer av tandlagningar:

  • fyllningar
  • kronor
  • tillfälliga fyllningar och kronor.

Vilken metod som lämpar sig bäst beror på var hålet eller skadan sitter och hur stort det är. Lagningsmetoderna kostar olika mycket. Om det finns flera alternativ får du tillsammans med tandläkaren välja hur tanden ska lagas.

Det finns flera olika material som tandläkaren kan använda för att laga en tand. Vilket material som är mest lämpligt beror på var skadan sitter och hur stor skadan är. Om du vet att du är överkänslig eller allergisk mot något material är det viktigt att du berättar det.

Vilket material som används kan påverka kostnaden för behandlingen eftersom en del material är dyrare än andra. Du kan själv vara med och bestämma tillsammans med tandläkaren vilket material som ska användas.

Så går behandlingen till

Tandläkaren börjar med att undersöka dina tänder. Tandläkaren lagar tanden med en fyllning om du har ett hål eller en mindre skada på en tand.

Tandläkaren lagar tanden med en krona om du har en mer omfattande skada på någon tand.

Du får bedövning

Du får bedövning innan behandlingen startar eller under behandlingen om du vill det.

Det kan ibland vara svårt att bli helt bedövad om du har mycket tandvärk redan från början. Då kan det göra ont precis när tandläkaren borrar in till tandnerven. Du kan då få bedövning direkt i tandnerven så att den fortsatta behandlingen inte gör ont.

Oftast plastblandning i fyllningen

Tandläkaren börjar med att borra bort den del av tanden som är skadad. Gamla lagningar tas också bort. Ibland kan det göras med till exempel laserteknik eller med särskilda kemiska medel, men det är ovanligt.

Sedan förbereder tandläkaren tanden för att göra fyllningen. Fyllningen kan bestå av olika material. Det vanligaste fyllningsmaterialet är komposit, som är ett tandfärgat plastmaterial.

Fyllningen fäster huvudsakligen på tanden genom ett lager lim på hålets väggar. Limmet härdas oftast med ultraviolett ljus från en lampa. Sedan fyller tandläkaren hålet med komposit och härdar igen för att fyllningen ska stelna. Det kan behövas flera omgångar med komposit och härdning för att fylla hålet.

Ibland är det svårt att komma åt med ljuslampan. Då använder tandläkaren en komposit som stelnar av sig själv.

När fyllningen har hårdnat behöver tandläkaren oftast slipa på den för att forma fyllningen och tuggytan så att de passar bra in med de andra tänderna. Slutligen putsar och polerar tandläkaren fyllningen för att tanden ska kännas lika jämn som de andra tänderna.

Behandlingen tar oftast mellan 15 och 45 minuter. En komplicerad lagning kan ta lite längre tid.

Tillfällig fyllning skyddar ett tag

Ibland kan en tand behöva lagas med en tillfällig fyllning.

Du kan få en tillfällig fyllning om du till exempel får någon annan behandling som inte kan göras helt färdig vid ett och samma tillfälle. Du kan exempelvis få en tillfällig fyllning över hålet i tanden som ska rotfyllas. En tillfällig fyllning ska skydda tanden så att det inte ilar i den eller att bakterier från munnen kan ta sig in i tanden.

Den tillfälliga fyllning tas bort när du får den riktiga lagningen. En tillfällig lagning ska sitta lagom hårt så att den ska vara lätt att ta bort utan att tanden blir skadad då tandläkaren ska göra den riktiga lagningen. Den får inte heller sitta för löst så att du tappar lagningen.

Det är inte ovanligt att den tillfälliga fyllningen släpper och att du får gå tillbaka till tandläkaren för att få en ny tillfällig fyllning.

Tandavtryck för att göra en krona

En krona är som en konstgjord tand eller ett tandformat skal som fästs över den egna tanden. Det görs oftast om din tand har stora skador som inte kan lagas med en vanlig fyllning. Du behöver oftast gå till tandläkaren minst två gånger för att få en krona.

Tandläkaren börjar med att borra eller slipa bort den skadade delen av tanden. En ganska stor del av tanden måste tas bort för att kronan ska få plats ovanpå din egen tand.

När tanden har slipats ned tillräckligt mycket, tar tandläkaren ett avtryck av tänderna.

Avtrycket görs i en form som fylls med ett särskilt mjukt material. Formen sätts över tänderna i käken där kronan ska fästas. Formen får sitta kvar i några minuter så materialet stelnar. Sedan lossas formen försiktigt från tänderna. Tandläkaren tar även ett avtryck av tänderna i den andra käken.

Avtrycken från tänderna används för att göra en gipsmodell som används när kronan ska tillverkas.

Det blir allt vanligare att tandläkaren tar bilder på tänderna i överkäken och underkäken med en liten kamera kopplad till en dator. Bilderna skickas sedan till en tandtekniker som gör kronan. Det kan ta någon vecka innan den är klar.

Kronan tillverkas oftast i keramiska material eller metall, eller en kombination av båda.

Tillfällig krona i väntan på den permanenta

Ibland kan du behöva en tillfällig krona medan du väntar på den som sedan ska sitta kvar, den permanenta. Den tillfälliga kronan är oftast av plast och inte lika hållbar. Den fästs inte lika ordentligt i munnen. Det är vanligt att den lossnar och att du får gå tillbaka till tandläkaren för att sätta tillbaka den igen.

När den permanenta kronan är klar tas den tillfälliga kronan bort. Tandläkaren kontrollerar att kronan passar bra in i bettet och sätter sedan fast den med ett särskilt cement. Därefter kontrollerar tandläkaren att den sitter bra och att den passar in med de andra tänderna.

Så mår du efteråt

Bedövningen brukar kunna sitta i upp till några timmar efter behandlingen om du har fått bedövning när tanden lagas. Efter ett tag släpper den av sig själv och då mår du som vanligt igen.

Det går bra att tugga med tanden direkt efter behandlingen om du fått en permanent lagning. Det kan vara bra att ta det försiktigt tills bedövningen har släppt så att du inte biter dig eller bränner dig då du är bedövad.

Har du fått en tillfällig fyllning eller tillfällig krona så kan det vara bra om du väntar i 30 till 60 minuter med att tugga på tanden så att fyllningen eller cementet i kronan hinner stelna.

Ibland kan det kännas lite ömt när du tuggar. Det kan också ila i tanden om du dricker eller äter något kallt, varmt, sött eller syrligt, men det är inte så vanligt.

Besvären brukar försvinna efter någon eller några dagar. Ta kontakt med tandvårdsmottagningen igen om besvären inte har försvunnit efter några veckor eller om de blivit värre.

Biverkningar eller komplikationer

Du kan vara allergisk mot något av ämnena i fyllningar eller i kronor även om det ovanligt. Du kan till exempel få utslag på insidan av kinden eller läppen som är i kontakt med det nya tandmaterialet. Det kan också ge utslag på huden.

Besvären går oftast över av sig själv inom ett par dagar upp till några veckor. Ta kontakt med tandvårdsmottagningen om besvären inte går över. Då kanske materialet i tanden behöver ersättas med ett annat material.

När är behandlingen olämplig?

Säg till om du vet att du är allergisk mot ett visst material eller ett visst ämne så att du inte får det i tandlagningsmaterialet. Är du känslig för guld är det till exempel inte lämpligt att laga en tand med guld.

Misstänker du att du är allergisk mot ett material som tandläkaren vill använda kan du i vissa fall kontrollera det hos en hudläkare. Oftast kan ni välja ett annat material om du misstänker att du inte tål materialet.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med din behandling kan du alltid klaga hos den tandläkare som gjort behandlingen. Du kan även tala med verksamhetschefen på tandläkarmottagningen. Det har ingen betydelse om du har fått behandlingen hos Folktandvården eller på en privat mottagning.

Går fyllningen sönder eller lossnar lämnar mottagningen ibland en garanti på sitt arbete. Det kan vara bra att fråga om det före behandlingen.

Om du inte tycker att du får rättelse kan du gå vidare. Hur du gör kan du läsa mer om här.

Till toppen av sidan