Smärtbehandlingar och rehabilitering

Ronneby rehabiliteringscenter

Innehållet gäller Blekinge

Sjukgymnaster/fysioterapeuter och samtalsterapeuter i Ronneby kommuns offentliga primärvård finns samlade på Ronneby rehabiliteringscenter. Det innebär ökad tillgänglighet och samlad kompetens så att du som patient lättare får tillgång till de resurser och den kompetens som just du behöver.

Samtalsterapi

Vi kan erbjuda dig samtal med en KBT-terapeut om du behöver det vid något av dessa problem:

 • depression eller nedstämdhet
 • kris 
 • stress 
 • ångest, panik eller oro 
 • sorg 
 • psykosociala problem 
 • sömnproblem 
 • egen sjukdom eller närståendes sjukdom 
 • utmattningsreaktion.

När du tar kontakt med oss gör din behandlare en kartläggning av din situation för att kunna erbjuda lämplig behandling. Därefter upprättas en individuell behandlingsplan. 

Du kan själv ta kontakt för samtal, ingen remiss krävs.

Sjukgymnastik och fysioterapi

Vi fysioterapeuter och sjukgymnaster har vidareutbildningar inom områden som exempelvis ortopedisk medicin, mekanisk diagnostik och terapi (McKenzie), basal kroppskännedom, smärtbehandling och idrottsmedicin.

Vid ditt första besök gör din behandlare en bedömning av dina problem för att kunna erbjuda lämplig behandling. Därefter skriver vi en individuell behandlingsplan. Hur behandlingen går till beror på vilka besvär du har, men den kan bestå av följande:

 • rådgivning
 • individuellt anpassade träningsprogram utifrån dina besvär
 • smärtlindring: till exempel akupunktur, kinesiotape, TENS (transkutan elektrisk nervstimulering)
 • mobilisering av leder och muskler
 • avspänning
 • basal kroppskännedom
 • termobehandling (värme och kyla)
 • fysisk aktivitet på recept, FaR
 • laserbehandling.

Du kan också vända dig till oss om du vill ha råd eller inspiration för att komma igång med fysisk aktivitet.

På fysioterapin och sjukgymnastiken har vi en stor träningslokal där vi bedriver rehabiliteringsträning av olika skador och sjukdomar. Vid behov kan vi remittera dig vidare för bassängträning på Blekingesjukhuset.

Du kan själv ta kontakt med sjukgymnasterna, ingen remiss krävs.

Arbetsterapi

Har du på grund av skada, sjukdom eller ålder fått svårt att utföra vissa saker i hemmet, på arbetet eller på fritiden? Arbetsterapeuten hjälper dig med träning, coachning och praktiska lösningar som gör vardagen enklare och du blir mer självständig.

Det finns kompetens inom handrehabilitering och ortosutprovning, neurologi, sömn, smärta samt aktivitetsbalans i vardagen. 

Du kan själv ta kontakt med arbetsterapeut, ingen remiss krävs.

Gruppverksamheter och skolor

Ronneby rehabiliteringscenter kan erbjuda dig möjlighet att delta i gruppverksamhet riktad mot olika problem eller behov. Vårt mål är att du som patient ska lära dig mer om dina besvär och hur du bör förhålla dig till dem för att höja eller upprätthålla din livskvalitet. Samtidigt får du en möjlighet att träffa andra människor i liknande situation.

Här kan du läsa mer om de olika gruppverksamheter som vi erbjuder.

Artrosskola

Artrosskolan vänder sig till dig med artrosbesvär från framför allt höft, knä och händer men även andra typer av artros. Besvären måste inte vara säkerställda av röntgen utan det räcker med "kliniska tecken". Skolan består av ett teoritillfälle med sjukgymnast. Efter teorin erbjuds du en träningsperiod på sex veckor med ett individuellt träningsprogram, antingen hemma eller på mottagningen.

Du får alltid individuell kontakt med en sjukgymnast innan påbörjad artrosskola. Den sjukgymnasten ansvarar också för din träningsgenomgång. Uppföljning sker efter tre månader och är kopplat till Boa-registret som är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med artros.

Träningsgrupper för patienter med psykisk ohälsa

Ronneby rehabilteringscenter bedriver två träningsgrupper för personer med psykisk ohälsa. Den ena gruppen är inriktad mot stressrelaterade besvär och den andra mot ångest eller depression.

Grupperna inleds med teori och därefter tränar båda grupperna två gånger i veckan på Ronneby rehabilteringcenters mottagning och en gång i veckan på egen hand.

Gruppen som är riktad mot stressrelaterade besvär utövar vid varje tillfälle basal kroppskännedom och en lättare cirkelträning. Gruppen för depression och ångest tränar till största delen kondition.

För att delta i gruppen ska du ha träffat någon av våra samtalsterapeuter. Därefter träffar du en fysioterapeut för en individuell bedömning inför gruppen.

Upplägget för de båda grupperna utgår från forskning och evidens gällande fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa.

Äldregruppen

Träningsgruppen för äldre är ett sammarbete mellan Region Blekinge och Ronneby kommun som riktar sig till dig över 65 år som önskar träna upp din styrka och balans.

Gruppen är ledd av två fysioterapeuter/sjukgymnaster och sker i Ronneby sporthall två gånger i veckan under en sjuveckorsperiod. Träningen är anpassad efter gruppen och består av olika stationer med aktiviteter som blandar både gångträning och styrkeövningar. Övningarna görs utifrån var och ens förmåga. Gånghjälpmedel får användas.

Innan starten av gruppträningen har du ett individuellt besök med fysioterapeut/sjukgymnast för bedömning och test av din balans. Efter avslutad träningsperiod träffar du sedan samma sjukgymnast/fysioterapeut igen för utvärdering av träningen.

Till toppen av sidan