INKONTINENS

Inkontinenshjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan hjälpa dig om det läcker urin eller avföring eller om du har besvär med att kissa. Du ska kunna göra det du vill utan att vara orolig för att det läcker. Du ska också kunna kissa när det behövs.

Olika hjälpmedel

Här beskrivs olika hjälpmedel vid inkontinens eller när du har besvär med att kissa.

Absorberande skydd

Många inkontinenshjälpmedel består av olika typer av absorberande skydd. Det betyder att skydden suger upp urin som läcker ut. Det finns både engångsskydd och flergångsskydd. Flergångsskydd kan tvättas och användas flera gånger.

Absorberande skydd finns i många olika storlekar och är utformade för olika former av urinläckage. Det viktigaste är att skyddet håller tätt och snabbt suger upp urin. Det ska också kunna hålla kvar urinen utan att det känns vått.

En del produkter passar bättre för avföringsläckage. De samlar upp avföringen.

Till de absorberande skydden hör också tvättbara byxor med absorberande gren. De kan användas istället för engångsskydd.

Underlägg och skydd för bäddar finns i många storlekar och modeller. De finns till exempel för stolar, rullstolar och sängar. De finns både som engångsmaterial och som flergångsskydd.

Blåstömning

För att tömma urinblåsan används olika typer av katetrar. En kateter är ett rör med hål i toppen för tömning av urinblåsan. Röret är oftast av plast.

En tappningskateter förs in genom urinröret till blåsan. När blåsan är tömd dras katetern sakta ut igen. En kateter som inte tas ut efter varje blåstömning kallas KAD eller kvarliggande kateter. Den hålls på plats med hjälp av en liten uppblåsbar ballong. En dilatationskateter används för att vidga urinröret vid förträngning. Det kan behöva göras om urinröret blivit för smalt för att urinen ska kunna passera fritt.

Katetrar finns i olika längder, grovlekar, material och utförande.

Här kan du läsa mer om katetrar i urinblåsan.

Urinuppsamling

För att samla upp urin finns olika sorters hjälpmedel. Urindroppsamlare används när urin läcker från en penis. De provas ut noggrant så att både storlek och modell passar.

Det finns påsar som samlar upp urin. De kallas urinuppsamlingspåsar och används tillsammans med katetrar eller urindroppsamlare. De finns för engångsanvändning i olika varianter och material. En del kan tömmas och användas i några dagar, så länge påsen inte tas bort från katetern. 

Bäcken och urinflaska är en annan typ av urinuppsamlare. Du kan till exempel kissa i dem när du ligger i en säng eller sitter i bilen, och sedan kan de tömmas i en toalett. 

Inkontinenslarm och bäddskydd

Inkontinenslarm används framför allt av barn. Larmen har en sensordel som känner av när det blir vått och en funktion som larmar när det sker. Sensorn kan vara invävd i ett underlägg som läggs i sängen.

Läs mer om när barn kissar i sängen.

Stoppande hjälpmedel

Det finns olika typer av stoppande hjälpmedel.

Ett exempel är kontinensstöd, som finns i olika utformningar för att ge stöd åt urinröret. Stödet förs in i slidan och kan användas när det läcker urin på grund av ansträngningsinkontinens

För att förhindra läckage på grund av avföringsinkontinens finns analproppar. 

Badkläder

Skyddsbyxor används när du badar. De kan bestå av en innerbyxa och en ytterbyxa eller vara en latexbyxa som du kan ha under dina egna badkläder

Till toppen av sidan