Habilitering

Kurser och grupper

Innehållet gäller Blekinge

Här hittar du kurser och grupper från habiliteringen i Blekinge, samt anmälningsformulär.

Anmälan till uppföljning:

Uppföljning om autism

Den här uppföljningen riktar sig till föräldrar och anhöriga till person med autism. Efter att läst rekommenderad information och litteratur samt sett rekommenderade filmer kan frågor och funderingar uppstå. Det är av stor vikt att tillgodogöra sig den här informationen, då vidare insatser hos Habiliteringen bygger på en grundläggande kunskap om diagnosen.

Under uppföljningstillfället reflekterar vi tillsammans kring vanliga frågor som kan har uppkommit när du sett de digitala föreläsningarna. Personal från Habiliteringen ger en generell diagnosinformation.

Tid: Onsdag kl 13.00-14.30, se datum vid anmälan nedan

Plats: Ronneby Hälsocenter

Upplägg: 1 tillfälle på 1 timme och 30 minuter,

Vid behov av tolk - Kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Sista anmälningsdag: 3 veckor innan kursstart

Vid för få anmälda ställs kursen/föreläsningen in.

 

Uppföljning om intellektuell funktionsnedsättning

Den här uppföljningen riktar sig till föräldrar och anhöriga till person med Intellektuell funktionsnedsättning. Efter att läst rekommenderad information och litteratur samt sett rekommenderade filmer kan frågor och funderingar uppstå. Det är av stor vikt att tillgodogöra sig den här informationen, då vidare insatser hos Habiliteringen bygger på en grundläggande kunskap om diagnosen.

Under uppföljningstillfället reflekterar vi tillsammans kring vanliga frågor som kan har uppkommit när du sett de digitala föreläsningarna. Personal från Habiliteringen ger en generell diagnosinformation.

Tid: Onsdag kl 13.00-14.30, se datum vid anmälan nedan

Plats: Ronneby Hälsocenter

Upplägg: 1 tillfälle på 1 timme och 30 minuter,

Vid behov av tolk - Kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Sista anmälningsdag: 3 veckor innan kursstart

Vid för få anmälda ställs kursen/föreläsningen in.

 

Uppföljning om Cerebral Pares

Den här uppföljningen riktar sig till föräldrar och anhöriga till person med Cerebral Pares. Efter att läst rekommenderad information och litteratur samt sett rekommenderade filmer kan frågor och funderingar uppstå. Det är av stor vikt att tillgodogöra sig den här informationen, då vidare insatser hos Habiliteringen bygger på en grundläggande kunskap om diagnosen.

Under uppföljningstillfället reflekterar vi tillsammans kring vanliga frågor som kan har uppkommit när du sett de digitala föreläsningarna. Personal från Habiliteringen ger en generell diagnosinformation.

Tid: Onsdag kl 13.00-15.30, se datum vid anmälan nedan

Plats: Ronneby Hälsocenter

Upplägg: 1 tillfälle på 2 timmar och 30 minuter,

Vid behov av tolk - Kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Sista anmälningsdag: 3 veckor innan kursstart

Vid för få anmälda ställs kursen/föreläsningen in.

 

Uppföljning om förhållningssätt och bemötande

Den här uppföljningen riktar sig till föräldrar och anhöriga till person med utåtagerande beteende.

Efter att läst rekommenderad information och litteratur och sett rekommenderade filmer, kan frågor och funderingar uppstå. Det är av stor vikt att tillgodogöra sig den här informationen om man har ett barn med funktionsnedsättning, då vidare insatser hos Habiliteringen bygger på dessa grundläggande förhållningssätt.

Under uppföljningstillfället reflekterar vi tillsammans kring vanliga frågor som kan har uppkommit när du sett de digitala föreläsningarna. Personal från Habiliteringen ger en generell och grundläggande information.

Tid: Onsdag kl 13.00-14.30, se datum vid anmälan nedan

Plats: Ronneby Hälsocenter

Upplägg: 1 tillfälle på 1 timme och 30 minuter,

Vid behov av tolk - Kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Sista anmälningsdag: 3 veckor innan kursstart

Vid för få anmälda ställs kursen/föreläsningen in.

Anmälan Uppföljning

Vilken kurs vill du delta i? Du kan fylla i fler än ett alternativ.

Anmälan för utbildningar

Annorlunda föräldraskap

Målgrupp:
Föräldrar till barn i åldern 0-16 år.

Program:
Vi pratar om det annorlunda föräldraskapet som förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Vi tar upp om aktuell forskning kring föräldrars situation och om strategier för återhämtning. Fokus i gruppen ligger på utbyte av erfarenheter kring olika utmaningar i vardagen.

Tid:

14 mars kl 13.00-15.30
21 mars kl 13.00-15.30
27 mars kl 13.00-15.30

Plats:
Blekingesjukhuset, Karlshamn

Anmälan:
Senast 3 veckor innan kursstart. Begränsat antal platser. Det är vi tillsammans som skapar innehåll i gruppen, därför är det viktigt att du kan boka in deltagande vid alla tre tillfällena.

 

TAKK nybörjarkurs

Målgrupp:
Föräldrar och anhöriga, som nyligen börjat använda tecken som stöd i vardagen. Personal (max 2 st), som finns runt barnet i vardagen är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 1200 kronor per person.

Program:
Vi går igenom ett grundteckenordförråd och övar teckenkommunikation. Samtalar om hur man använder tecken som stöd i vardagen. Målet är att ni ska vara förtrogna med ett visst antal tecken och hur ni ska använda dem.

Tid:
vårens utbildning:

Onsdag 1mars kl. 14.00-16.00
Onsdag 8 mars kl. 14.00-16.00
Onsdag 15 mars kl. 14.00-16.00
Onsdag 22 mars kl. 14.00-16.00
Onsdag 29 mars kl. 14.00-16.00

Höstens utbildning:

Onsdag 27 september kl. 14.00-16.00
Onsdag 4 oktober kl. 14.00-16.00
Onsdag 11 oktober kl. 14.00-16.00
Onsdag 18 oktober kl. 14.00-16.00
Onsdag 25 oktober kl. 14.00-16.00

Plats: Ronneby, Hälsocenter

Anmälan:
Senast 3 veckor innan kursstart

 

Sociala berättelser och seriesamtal

Målgrupp:
Föräldrar och anhöriga till personer med svårigheter i socialt samspel. Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 1200 kronor per person.

Program:
Syftet med kursen är att få grundläggande kompetens i att använda sig av sociala berättelser och seriesamtal. Vi träffas vid tre tillfällen, hemuppgifter mellan kurstillfällena ingår.

Tid:
Tisdag 28 februari kl. 14.00-15.30
Tisdag 7 mars kl. 14.00-15.30
Tisdag 14 mars kl. 14.00-15.30

Tisdag 26 september kl. 14.00-15.30
Tisdag 3 oktober kl. 14.00-15.30
Tisdag 10 oktober kl. 14.00-15.30

Plats: 
Ronneby Hälsocenter

Anmälan:
Senast 3 veckor innan kursstart

Anmälan till Annorlunda föräldraskap, TAKK nybörjarkurs och Sociala berättelser och seriesamtal

Vilken kurs vill du delta i? Du kan fylla i fler än ett alternativ.

Intresseanmälan för utbildningar och grupper

AKKtiv Komigång

Målgrupp: Föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som har kommunikationssvårigheter.

Program: Kommunikation är det viktigaste som finns för oss människor – och det blir därför tufft i en familj där barnets kommunikation inte utvecklas som förväntat.

AKKtiv betyder Alternativ och Kompletterande Kommunikation – tidig intervention till föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter.

Under AKKtiv KomIgång får du kunskap om:

 • Mänsklig kommunikation
 • Kommunikationsutveckling
 • Att vara kommunikationspartner till ditt barn
 • Lekens betydelse för barnets kommunikationsutveckling
 • Olika AKK - kommunikationsstöd
 • Att tillverka, anpassa och pröva kommunikationsmaterial

Syftet är att du med hjälp av ökad kunskap, hemuppgifter och diskussioner med andra föräldrar skall:

 • veta mer om hur du kan samspela med ditt barn för att stödja hans/hennes kommunikationsutveckling
 • känna dig tryggare i din situation som förälder

På Habiliteringen i Blekinge hålls kursen av logoped och specialpedagog. Kursen omfattar 16 timmar fördelat på 7 tillfällen.

 

Navigator ACT

Målgrupp: Föräldrar som upplever stress, oro eller nedstämdhet i vardagen.

Program: Navigator ACT vänder sig till dig som vill hitta ett nytt förhållningssätt till stress i föräldraskap, nedstämdhet eller oro och de ökade påfrestningar i livet som det kan innebära att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Föräldragruppen baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Navigator ACT har fokus på dig som förälder. I gruppen blandas information med gruppdiskussioner och upplevelsebaserade övningar i acceptans och medveten närvaro. Syftet är att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning samt hitta sätt som främjar hälsa och välbefinnande.

Gruppbehandlingen omfattar fem gruppträffar samt en återträff 3 månader efter kursslut. Mellan grupptillfällena görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningssätt. Vi rekommenderar att barnets föräldrar går utbildningen var för sig, det vill säga en åt gången. Du behöver kunna delta vid samtliga gruppträffar.

Efter anmälan kommer du att kontaktas av någon av gruppledarna för en telefonintervju och därefter får du bekräftelse på deltagande.

Syskongrupp

Målgrupp: Syskon till barn med funktionsnedsättning

Program: Vi träffas och utbyter erfarenheter kring hur det kan vara att ha ett syskon med ett annorlunda sätt att vara. Vi tittar runt i Habiliteringens lokaler och pratar om vad en diagnos eller funktionsnedsättning egentligen är. Vid varje tillfälle finns möjlighet till lek, pyssel och ett mindre mellanmål.

Vi träffas 4 gånger och det är viktigt att man kan planera för att vara med vid samtliga tillfällen.

KONTAKT

Målgrupp: Barn och ungdomar (10–18 år) med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Program: KONTAKT är en social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaktion.

Gruppen träffas 16  tillfällen och vårdnadshavare deltar vid 3 tillfällen. Gruppens storlek är 4–8 deltagare och 2–3 personal (kurator/specialpedagog/psykolog).

Urval till att delta i grupp görs genom intervju för att kartlägga barnet/ungdomens motivation och förutsättningar för att göra hemuppgifter

Träffarna följer en återkommande struktur med tydliga ramar. Gruppträffarna innehåller bland annat temadiskussioner, gruppövningar samt hemuppgifter mellan tillfällena. Metoden tillämpar både allmänna och individuella mål, som tillsammans syftar att:

 • Förbättra förmågan till social interaktion
 • Träna förmågan till ökad medvetenhet om sig själv och andra
 • Förbättra problemlösningsförmågan
 • Förbättra och stärka sin sociala kompetens
 • Öka förmågan att förstå sin egen roll i sociala sammanhang
 • Stärka självförtroendet i sociala sammanhang

Intresseanmälan AKKtiv Komigång, Navigator ACT och Syskongrupp

Vilken kurs vill du anmäla intresse för? Du kan fylla i mer än ett alternativ.
Till toppen av sidan