Habilitering

Kurser och grupper

Innehållet gäller Blekinge

Här hittar du kurser och grupper från habiliteringen i Blekinge, samt anmälningsformulär.

Digitala föreläsningar

Uppföljning digital föreläsning om autism

Den här uppföljningen riktar sig till föräldrar och anhöriga till barn med autism. Efter att läst rekommenderad information och litteratur samt sett rekommenderade filmer kan frågor och funderingar uppstå.

Under 1 timme och 30 minuter reflekterar vi tillsammans kring vanliga frågor om autism. Habiliteringen inleder uppföljningen med en generell diagnosinformation och efter det finns det möjlighet till frågor och diskussion.

Upplägg: 1 tillfälle på 1 timme och 30 minuter via digital Teamslänk.

Samtliga deltagare uppmanas att ha video och ljud på. Länk skickas ut efter sista anmälningsdag.

Vid behov av tolk - Kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart

Uppföljning digital föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning

Den här uppföljningen riktar sig till föräldrar och anhöriga till barn med Intellektuell funktionsnedsättning. Efter att läst rekommenderad information och litteratur samt sett rekommenderade filmer kan frågor och funderingar uppstå.

Under 1 timme och 30 minuter reflekterar vi tillsammans kring vanliga frågor om Intellektuell funktionsnedsättning. Habiliteringen inleder uppföljningen med en generell diagnosinformation och efter det finns det möjlighet till frågor och diskussion.

Upplägg: 1 tillfälle på 1 timme och 30 minuter via digital Teamslänk.

Samtliga deltagare uppmanas att ha video och ljud på. Länk skickas ut efter sista anmälningsdag.

Vid behov av tolk - Kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart

Uppföljning digital föreläsning om förhållningssätt och bemötande

Den här uppföljningen riktar sig till föräldrar och anhöriga till barn med utåtagerande beteende.

Efter att läst rekommenderad information och litteratur och sett rekommenderade filmer, kan frågor och funderingar uppstå.

Under 1 timme och 30 minuter reflekterar vi tillsammans kring vanliga frågor om förhållningssätt och bemötande. Habiliteringen inleder uppföljningen med en generell diagnosinformation och efter det finns det möjlighet till frågor och diskussion.

Upplägg: 1 tillfälle på 1 timme och 30 minuter via digital Teamslänk.

Samtliga deltagare uppmanas att ha video och ljud på. Länk skickas ut efter sista anmälningsdag.

Vid behov av tolk - Kontakta din habiliteringskontakt för att se över möjlighet till individuell lösning.

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart

Anmälan Uppföljning digital föreläsning

Vilken kurs vill du delta i? Du kan fylla i fler än ett alternativ

AKKtiv Komigång

Målgrupp: Föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som har kommunikationssvårigheter.

Program: Kommunikation är det viktigaste som finns för oss människor – och det blir därför tufft i en familj där barnets kommunikation inte utvecklas som förväntat.

AKKtiv betyder Alternativ och Kompletterande Kommunikation – tidig intervention till föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter.

Under AKKtiv KomIgång får du kunskap om:

  • Mänsklig kommunikation
  • Kommunikationsutveckling
  • Att vara kommunikationspartner till ditt barn
  • Lekens betydelse för barnets kommunikationsutveckling
  • Olika AKK - kommunikationsstöd
  • Att tillverka, anpassa och pröva kommunikationsmaterial

Syftet är att du med hjälp av ökad kunskap, hemuppgifter och diskussioner med andra föräldrar skall:

  • veta mer om hur du kan samspela med ditt barn för att stödja hans/hennes kommunikationsutveckling
  • känna dig tryggare i din situation som förälder

På Habiliteringen i Blekinge hålls kursen av logoped och specialpedagog. Kursen omfattar 16 timmar fördelat på 7 tillfällen.

Navigator ACT

Målgrupp: Föräldrar som upplever stress, oro eller nedstämdhet i vardagen.

Program: Navigator ACT vänder sig till dig som vill hitta ett nytt förhållningssätt till stress i föräldraskap, nedstämdhet eller oro och de ökade påfrestningar i livet som det kan innebära att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Föräldragruppen baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Behandlingsformen har utvärderats genom forskningsprojekt vid Karolinska Institutet. Gruppbehandlingen omfattar fem gruppträffar samt en återträff 3 månader efter kursslut. I gruppen blandas information med gruppdiskussioner och upplevelsebaserade övningar i acceptans och medveten närvaro. Mellan grupptillfällena görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningssätt i vardagen.

Efter anmälan kommer du att kontaktas av någon av gruppledarna för en telefonintervju och därefter får du bekräftelse på deltagande.

Syskongrupp

Målgrupp: Syskon till barn med funktionsnedsättning

Program: Vi träffas och utbyter erfarenheter kring hur det kan vara att ha ett syskon med ett annorlunda sätt att vara. Vi tittar runt i Habiliteringens lokaler och pratar om vad en diagnos eller funktionsnedsättning egentligen är. Vid varje tillfälle finns möjlighet till lek, pyssel och ett mindre mellanmål.

Vi träffas 4 gånger och det är viktigt att man kan planera för att vara med vid samtliga tillfällen.

Intresseanmälan AKKtiv Komigång, Navigator ACT och Syskongrupp

Vilken kurs vill du delta i? Du kan fylla i fler än ett alternativ

Annorlunda föräldraskap

Målgrupp:
Föräldrar till barn i åldern 0-16 år.

Program:
Vi pratar om det annorlunda föräldraskapet som förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Vi tar upp om aktuell forskning kring föräldrars situation och om strategier för återhämtning. Fokus i gruppen ligger på utbyte av erfarenheter kring olika utmaningar i vardagen.

Tid:            
15 november kl 13.00-15.30, Langemarkssalen
22 november kl 13.00-15.30, Langemarkssalen
29 november kl 13.00-15.30, Langemarkssalen

Plats:
Blekingesjukhuset, Karlskrona

Ansvarig:
Martina Moberg, kurator
Theres Karlsson, kurator    

Anmälan:
Senast 2 veckor innan kursstart. Begränsat antal platser. Det är vi tillsammans som skapar innehåll i gruppen, därför är det viktigt att du kan boka in deltagande vid alla tre tillfällena.

TAKK nybörjarkurs (Karlshamn)

Målgrupp:
Föräldrar och anhöriga, som nyligen börjat använda tecken som stöd i vardagen. Personal (max 2 st), som finns runt barnet i vardagen är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 1200 kronor per person.

Program:
Vi går igenom ett grundteckenordförråd och övar teckenkommunikation. Samtalar om hur man använder tecken som stöd i vardagen. Målet är att ni ska vara förtrogna med ett visst antal tecken och hur ni ska använda dem.

Tid:
Torsdag 6 oktober kl. 13.30-15.30 (lokal Näsviken)
Torsdag 13 oktober kl. 13.30-15.30 (lokal Habiliteringen)
Torsdag 20 oktober kl. 13.30-15.30 (lokal Servitören)
Torsdag 3 november kl. 13.30-15.30 (lokal Servitören)
Torsdag 10 november kl. 13.30-15.30 (lokal Ambulansen)

Plats:
Blekingesjukhuset, Karlshamn

Ansvarig:
Barbro Kärvhag, logoped och Inger Lindvall, specialpedagog    

Anmälan:
Senast 2 veckor innan kursstart

Sociala berättelser och seriesamtal

Målgrupp:
Föräldrar och anhöriga till personer med svårigheter i socialt samspel. Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 1200 kronor per person.

Program:
Syftet med kursen är att få grundläggande kompetens i att använda sig av sociala berättelser och seriesamtal. Vi träffas vid tre tillfällen, hemuppgifter mellan kurstillfällena ingår.

Tid:
onsdag 5 oktober kl. 14.00-16.00
onsdag 12 oktober kl. 14.00-16.00
onsdag 19 oktober kl. 14.00-16.00

Plats: 
Blekingesjukhuset Karlshamn, lokal Elfsbergsgården, mindre entré till höger om huvudentrén, byggnad 13)

Ansvarig:
Åsa Glansberg, specialpedagog och Anne Nilsson, specialpedagog    

Anmälan:
Senast 2 veckor innan kursstart

Anmälan till Annorlunda föräldraskap, TAKK nybörjarkurs och Sociala berättelser och Seriesamtal

Vilken kurs vill du delta i? Du kan fylla i fler än ett alternativ
Till toppen av sidan