HABILITERING

Habiliteringens kurskatalog våren - utbildningar

Innehållet gäller Blekinge

Här har vi samlat habiliteringens utbildningar för dig som bor i Blekinge. Klicka på länken till höger för mer information.

Kurs 17: Utbildning - AKKtiv grundkurs - KomIgång

Målgrupp

Föräldrar till barn i förskoleåldern, 0-6 år, som har kommunikationssvårigheter. Anhöriga kan delta i mån av plats.

Program

Syftet är att du med hjälp av ökad kunskap, hemuppgifter och diskussioner med andra föräldrar ska känna dig tryggare i din situation som förälder samt veta mer om hur du kan samspela med ditt barn för att stödja hens kommunikationsutveckling. 

I KomIgång kursen får du kunskap om mänsklig kommunikation, kommunikationsutveckling, att vara kommunikationspartner till ditt barn, lekens betydelse för barnets kommunikationsutveckling, olika kommunikationsstöd (AKK) samt får tillverka, anpassa och pröva kommunikationsmaterial.

Fika ingår i kursen.

Tid och plats

 • torsdagen den 19 mars, klockan 14.00-16.30
 • torsdagen den 26 mars, klockan 14.00-16.30
 • torsdagen den 2 april, klockan 14.00-16.30
 • torsdagen den 9 april, klockan 14.00-16.30
 • torsdagen den 16 april, klockan 14.00-16.30
 • torsdagen den 23 april, klockan 14.00-16.30
 • torsdagen den 30 april, klockan 14.00-16.30

Kursen hålls antingen på Karlskronas eller Karlshamns habilitering. Beslutas utifrån anmälningar. Den 23 april är vi på Hjälpmedelscentralen i Karlskrona.

Ansvarig och anmälan

Logoped och specialpedagog ansvarar för denna utbildning.

Anmälan görs senast måndagen den 24 februari. 

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid, kursnummer namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Terese Nystedt, logoped på telefon 0455-73 10 00 eller e-post terese.nystedt@regionblekinge.se.

Kurs 18: Utbildning - TAKK nybörjarkurs

Målgrupp

Föräldrar och anhöriga, som nyligen börjat använda tecken som stöd i vardagen. Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 1200 kr per person.

Program

Vi går igenom ett grundteckenordförråd och övar teckenkommunikation. Samtalar om hur man använder tecken som stöd i vardagen. Målet är att ni ska vara förtrogna med ett visst antal tecken och hur ni ska använda dem.

Tid och plats

 • torsdagen den 6 februari, klockan 13.00-15.00
 • torsdagen den 13 februari, klockan 13.00-15.00
 • torsdagen den 20 februari, klockan 13.00-15.00
 • torsdagen den 27 februari, klockan 13.00-15.00
 • torsdagen den 5 mars, klockan 13.00-15.00

Kursen hölls på Ronneby Hälsocenter, lokal Karö. Den 5 mars är vi i lokal Harön.

Ansvarig och anmälan

Logoped och specialpedagog ansvarar för denna utbildning.

Anmälan görs senast måndagen den 13 januari. 

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Åsa Glansberg, specialpedagog på telefon 0455-73 10 00 eller e-post asa.glansberg@regionblekinge.se.

Kurs 19: Utbildning - TAKK fortsättningskurs

Målgrupp

Föräldrar och anhöriga, som använder tecken som stöd i vardagen. Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 1200 kr per person.

Program

Vi går igenom påbyggnadtecken ord för ord, där man själv är delaktig och bidrar med tecken som man behöver, samt övar teckenkommunikation. Vi samtalar om hur man använder tecken som stöd i vardagen. Målet är att ni ska vara förtrogna med tecken och hur ni kan använda dem.

Tid och plats

 • torsdagen den 7 maj, klockan 13.00-15.00
 • torsdagen den 14 maj, klockan 13.00-15.00
 • tisdagen den 19 maj, klockan 13.00-15.00 - observera att det är en tisdag
 • torsdagen den 28 maj, klockan 13.00-15.00
 • torsdagen den 4 juni, klockan 13.00-15.00

Kursen hålls på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Ansvarig och anmälan

Logoped och specialpedagog är ansvariga för denna kurs.

Anmälan görs senast tisdagen den 14 april. 

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Helen Nilsson, logoped på telefon 0455-73 10 00 eller e-post helen-a.nilsson@regionblekinge.se.

Till toppen av sidan