HABILITERING

Habiliteringens kurskatalog våren - gruppträffar

Innehållet gäller Blekinge

Här har vi samlat habiliteringens gruppträffar för dig som bor i Blekinge. Klicka på länken till höger för mer information.

Kurs 20: Grupp - På väg att bli vuxen - Karlskrona

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som är mellan 16-30 år med funktionsnedsättning, som vill lära dig mer om hur du ska klara ditt liv som vuxen tillsammans med ditt nätverk.

Program

Vi kommer att prata om och prova på sådant som är nödvändigt för att du ska klara ditt vuxna liv. Det kan till exempel vara att planera och göra inköp, handla, laga mat, städa, tvätta, motion och fritid.

Tid och plats

 • torsdagen den 30 januari, klockan 13.00-16.00
 • torsdagen den 27 februari, klockan 13.00-16.00

Gruppträffarna hålls på habiliteringen i Karlskrona.

Ansvarig och anmälan

Vuxenteamet i Karlskrona är ansvariga för gruppträffarna.

Anmälan görs senast torsdagen den 9 januari. 

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och patientens personnummer vid anmälan.

Vid frågor kontakta Jessica Sandquist, arbetsterapeut på telefon 0455-73 10 00 eller e-post jessica.sandquist@regionblekinge.se.

Kurs 21: Grupp - På väg att bli vuxen - Karlshamn

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som är mellan 16-30 år och med funktionsnedsättning, som vill lära dig mer om hur du ska klara ditt liv som vuxen tillsammans med ditt nätverk.

Program

Vi kommer att prata om och prova på sådant som är nödvändigt för att du ska klara ditt vuxna liv. Det kan till exempel vara att planera och göra inköp, handla, laga mat, städa, tvätta, motion och fritid.

Tid och plats

 • onsdagen den 26 februari, klockan 13.00-16.00
 • onsdagen den 8 april, klockan 13.00-16.00

Gruppträffarna hålls på habiliteringen i Karlshamn.

Ansvarig och anmälan

Vuxenteamet i Karlshamn är ansvariga för gruppträffarna.

Anmälan görs senast torsdagen den 5 februari. 

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och patientens personnummer vid anmälan.

Vid frågor kontakta Jonas Christensen, arbetsterapeut på telefon 0455-73 10 00 eller e-post jonas.christensen@regionblekinge.se.

Kurs 22: Grupp - Föräldrargrupp - Karlskrona

Målgrupp

Föräldrar till barn i åldern 0-16 år med funktionsnedsättning.

Program

Gruppdiskussion med olika tema som bestäms utifrån gruppens önskemål. Möjlighet att delge varandra upplevelser, tankar och reflektioner kring olika utmaningar i vardagen som föräldrar till barn med särskilda behov. Fika erbjuds till självkostnadspris vid varje träff.

Tid och plats

 • torsdagen den 5 mars, klockan 14.30-16.30
 • torsdagen den 12 mars, klockan 14.30-16.30
 • torsdagen den 19 mars, klockan 14.30-16.30
 • torsdagen den 26 mars, klockan 14.30-16.30
 • torsdagen den 2 april, klockan 14.30-16.30

Gruppträffarna hålls på habiliteringen i Karlskrona.

Ansvarig och anmälan

Kurator är ansvarig för gruppträffarna.

Anmälan görs senast måndagen den 10 februari. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan. Uppge eventuell allergi.

Vid frågor kontakta Heléne Wallman, kurator på telefon 0455-73 10 00 eller e-post helene.wallman@regionblekinge.se.

Kurs 23: Grupp - Föräldrargrupp Navigator ACT - Karlshamn

Målgrupp

Föräldrar till barn i åldern 0-17 år med funktionsnedsättning.

Program

En föräldragrupp som baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en form av kognitiv beteendeterapi (KBT). I Navigator ACT övar man på acceptans och medveten närvaro samt att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning. Gruppen vänder sig till dig som upplever stress i ditt föräldraskap eller oro som påverkar ditt mående.

Syftet är att hitta sätt som främjar välmående i vardagen och i ditt föräldraskap. Vid grupptillfällena blandas information med gruppdiskussioner och upplevelsebaserade övningar. Mellan grupptillfällena görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningssätt i vardagen.

Vi utvärderar Navigator ACT gruppbehandling i ett forskningsprojekt i samarbete med Habilitering & Hälsa, Region Stockholm och KIND, Karolinska Institutet.

Tid och plats

 • torsdagen den 27 februari, klockan 14.30-16.30 information
 • torsdagen den 12 mars klockan 13.00-16.30 grupptillfälle 1
 • torsdagen den 26 mars klockan 13.00-16.30 grupptillfälle 2
 • torsdagen den 16 april klockan 13.00-16.30 grupptillfälle 3
 • torsdagen den 7 maj klockan 13.00-16.30 grupptillfälle 4
 • torsdagen den 28 maj klockan 13.00-16.30 grupptillfälle 5
 • september eller oktober klockan 14.30-16.30 återträff

Gruppträffarna hålls på habiliteringen i Karlshamn.

Ansvarig och anmälan

Kurator är ansvarig för gruppträffarna.

Anmälan görs senast onsdagen den 12 februari. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Vid frågor kontakta Åsa Ottosson, kurator på telefon 0455-73 10 00 eller e-post asa.ottosson@regionblekinge.se.

Till toppen av sidan