HABILITERING

Habiliteringens kurskatalog våren - föreläsningar

Innehållet gäller Blekinge

Kurs 1: Föreläsning - Information om autism

Målgrupp

Föräldrar och anhöriga till barn och vuxna som har diagnos inom autismspektrum.

Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kr per person.

Program

Föreläsning om autism, diagnoskriterier och historik. Vi kommer att prata om vad autism innebär och hur det påverkar vardagen.

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 15 januari, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.                  

Samma föreläsning ges också onsdagen den 22 april, se kurs 10.

Ansvarig och anmälan

Psykolog, specialpedagog och arbetsterapeut är ansvariga för denna föreläsning.                                

Anmälan ska vara oss tillhanda senast måndagen den 23 december 2019. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Maria Ekstrand, arbetsterapeut på telefon 0455-73 10 00 eller via e-post maria.ekstrand@regionblekinge.se.

Kurs 2: Föreläsning om toa, mat och sömn

Målgrupp

Föräldrar och anhöriga till barn som har problem inom områdena toalett, mat och eller sömn.

Personal som finns runt barnet i vardagen, kan delta i mån av plats, till en kostnad av 700 kr per person.

Program

Vi informerar och diskuterar problem och svårigheter inom områdena toalett, mat och sömn samt hur dessa områden påverkar varandra.

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 29 januari, klockan 13.00–16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Samma föreläsning ges också onsdagen den 29 april, se kurs 11.

Ansvarig och anmälan

Sjuksköterska och arbetsterapeut är ansvariga för denna föreläsning.                              

Anmälan ska vara oss tillhanda senast tisdagen den 7 januari. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange  organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Jennie Stivéus, sjuksköterska på telefon 0455-73 10 00 eller e-post jennie.stiveus@regionblekinge.se

Kurs 3: Föreläsning om kommunikation, lek och samspel

Målgrupp

Föräldrar och anhöriga till barn 0-16 år med kommunikations-, samspels- och leksvårigheter.

Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kronor per person.

Program

En föreläsning som ska ge nätverk till barn med kommunikations-, samspels- och leksvårigheter grundläggande kunskaper om kommunikation, lek och samspel. Vi kommer att prata om:

 • Vad är kommunikation?
 • Kommunikationsutveckling
 • Vad är lek?
 • Lekutvecklingen
 • Kommunikation, lek och samspel. Hur göra?

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 5 februari, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Samma föreläsning ges också onsdagen den 6 maj, se kurs 12.

Ansvarig och anmälan

Logoped och specialpedagog är ansvariga för denna föreläsning.     

Anmälan ska vara oss tillhanda senast måndagen den 13 januari. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Linn Lundström, logoped på telefon 0455-73 10 00 eller e-post linn-a.lundstrom@regionblekinge.se

Kurs 4: Föreläsning om förhållningssätt och bemötande

Målgrupp

Föräldrar och anhörig till barn och vuxna med ett utåtagerande beteende. Föreläsningen riktar sig till dig som upplever att det ofta kan uppstå konfliker och eller missförstånd i kontakten. 

Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kronor per person.

Program

Vi kommer att prata om följende områden:

 • Vad är bemötande och förhållningssätt, och vad är omgivningens roll?
 • Anpassa bemötande utifrån nivå
 • Teorier
 • Tydliggörande pedagogik
 • Strategier: lågaffektivt bemötande, verbalt bemötande, bildstöd, ritprat 

Det kommer även att finnas tid för diskussioner samt att vi löpande genom föreläsningen använder fallbeskrivningar.

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 12 februari, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Samma föreläsning ges också onsdagen den 13 maj, se kurs 13.

Ansvarig och anmälan

Arbetsterapeut och specialpedagog är ansvariga för denna föreläsning.                              

Anmälan ska vara oss tillhanda senast måndagen den 20 januari. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Emelie Blomdahl, arbetsterapeut på telefon 0455-73 10 00 eller e-post emelie.blomdahl@regionblekinge.se

Kurs 5: Föreläsning om att förebygga problemskapande beteende

Målgrupp

Föräldrar och anhörig till barn och vuxna med ett problemskapande beteende. Föreläsningen riktar sig till dig som upplever att ditt barns eller anhörigs beteende är ett problem i vardagen och du behöver strategier för hur du ska bemöta och eliminera beteendet hos ditt bar eller anhöriga.   

Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kronor per person.

Program

Vi kommer att prata om följende områden:

 • Beteende och hur uppstår problemskapande beteende.
 • Beteende i ett sammanhang.
 • Grundläggande föräldrastrategier: proaktiva strategier och reaktiva strategier.
 • Fiktiva exempelfall (både vuxen och barn).

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 26 februari 2020, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Samma föreläsning ges också onsdagen den 27 maj, se kurs 15.

Ansvarig och anmälan

Psykolog och specialpedagog är ansvariga för denna föreläsningen. 

Anmälan görs senast måndagen den 3 februari. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Lotta Pedersen, specialpedagog på telefon 0455-73 10 00 eller e-post lotta.pedersen@regionblekinge.se.

Kurs 6: Föreläsning om struktur i vardagen

Målgrupp

Föräldrar och anhörig till barn eller vuxna som har problem med kognition, tidsuppfattning och struktur i vardagen. Vuxna med dessa problem är välkomna att delta.

Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kronor per person.

Program

Syftet med föreläsningen är att nätverket runt barnet får kunskaper för att ge det stöd, strategier och hjälpmedel som barnet behöver för att barnets struktur och rutiner i vardagen fungerar. Vi kommer att prata om tidsuppfattning, kognition, kognitivt stöd och hjälpmedel. Vi kommer att titta på en film samt att vi får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera med varandra.

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 4 mars, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Harön.

Samma föreläsning ges också onsdagen onsdagen den 3 juni, se kurs 16.

Ansvarig och anmälan

Arbetsterapeut och specialpedagog är ansvariga för denna föreläsning.                              

Anmälan görs senast måndagen den 10 februari. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Karolin Wellbring, arbetsterapeut på telefon 0455-73 10 00 eller e-post karolin.wellbring@regionblekinge.se.

Kurs 7: Föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning

Målgrupp

Föräldrar till barn och ungdomar 0-18 år med intellektuell funktionsnedsättning.  

Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kronor per person.

Program

Information om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning
Tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd
Information om skolform
Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 11 mars, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Ansvarig och anmälan

Psykolog och specialpedagog är ansvariga för denna föreläsning. 

Anmälan görs senast måndagen den 17 februari. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Johanna Kajrup, psykolog på telefon 0455-73 10 00 eller e-post johanna.kajrup@regionblekinge.se.

Kurs 8: Föreläsning - Vad händer när din ungdom fyller 18 år?

Målgrupp

Föräldrar till ungdomar mellan 16-18 år.

Program

Under eftermiddagen pratar vi om följande:

 • Vad innebär det att vara myndig?
 • Vad innebär det att vara vuxen?
 • Hur kan jag som förälder stötta min ungdom i vuxenblivandet?
 • Information om vuxenhabiliteringen.
 • Övergripande information om lagar och rättigheter i sjukvård, kommun, arbetsmarknad, Försäkringskassa och överförmyndare.

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 18 mars, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Ansvarig och anmälan

Kurator är ansvarig för denna föreläsning.

Anmälan görs senast måndagen den 24 februari. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Christel Johansson, kurator på telefon 0455-73 10 00 eller e-post christel.johansson@regionblekinge.se.

Kurs 9: Föreläsning - Annorlunda föräldraskap

Målgrupp

Föräldrar till barn i åldern 0-16 år med funktionsnedsättning.

Program

Föreläsningen syftar till att beskriva och lyfta vanliga reaktioner utifrån att vara förälder till ett barn med en funktionsnedsättning. Vi pratar om:

 • annorlunda föräldraskap
 • kris och krisreaktioner
 • coopingstrategier med exempel, och olika sätt att hantera och reagera
  nyorientering av ens mål och kravbild av hur en familj ”ska vara”
 • aktuell forskning kring föräldrars situation, psykisk ohälsa, utmattning för föräldrar till barn med funktionshinder
 • konkreta strategier och tips för att orka
 • information om organisationer och samhällsstöd
 • information om krisstöd, föräldragrupp, med mera

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 25 mars, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Ansvarig och anmälan

Psykolog och kurator är ansvariga för denna föreläsning.

Anmälan görs senast måndagen den 2 mars. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Andreea Ulvland, psykolog på telefon 0455-73 10 00 eller e-post andreea.ulvland@regionblekinge.se.

Kurs 10: Föreläsning - Information om autism

Målgrupp

Föräldrar och anhöriga till barn och vuxna som har diagnos inom autismspektrum.

Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kr per person.

Program

Föreläsning om autism, diagnoskriterier och historik. Vi kommer att prata om vad autism innebär och hur det påverkar vardagen.

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 22 april, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Samma föreläsning ges onsdagen den 15 januari, se kurs 1.

Ansvarig och anmälan

Psykolog, specialpedagog och arbetsterapeut är ansvariga för denna föreläsning.

Anmälan görs senast måndagen den 30 mars. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Rebecca Svensson, psykolog på telefon 0455-73 10 00 eller e-post rebecca.svensson@regionblekinge.se.

Kurs 11: Föreläsning om toa, mat och sömn

Målgrupp

Föräldrar och anhöriga till barn som har problem inom områdena toalett, mat och eller sömn.

Personal som finns runt barnet i vardagen, kan delta i mån av plats, till en kostnad av 700 kr per person.

Program

Vi informerar och diskuterar problem och svårigheter inom områdena toalett, mat och sömn samt hur dessa områden påverkar varandra.

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 29 april, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Samma föreläsning ges onsdagen den 29 januari, se kurs 2.

Ansvarig och anmälan

Sjuksköterska och arbetsterapeut är ansvariga för denna föreläsning.

Anmälan görs senast måndagen den 6 april. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Clara Larsson, arbetsterapeut på telefon 0455-73 10 00 eller e-post clara.larsson@regionblekinge.se.

Kurs 12: Föreläsning om kommunikation, lek och samspel

Målgrupp

Föräldrar och anhöriga till barn 0-16 år med kommunikations-, samspels- och leksvårigheter.

Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kronor per person.

Program

En föreläsning som ska ge nätverk till barn med kommunikations-, samspels- och leksvårigheter grundläggande kunskaper om kommunikation, lek och samspel. Vi kommer att prata om:

 • Vad är kommunikation?
 • Kommunikationsutveckling
 • Vad är lek?
 • Lekutvecklingen
 • Kommunikation, lek och samspel. Hur göra?

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 6 maj, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Samma föreläsning ges onsdagen den 5 februari, se kurs 3.

Ansvarig och anmälan

Logoped och specialpedagog är ansvariga för denna föreläsning.

Anmälan görs senast tisdagen den den 14 april. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Pia Arvidsson, specialpedagog på telefon 0455-73 10 00 eller e-post pia.arvidsson@regionblekinge.se.

Kurs 13: Föreläsning om förhållningssätt och bemötande

Målgrupp

Föräldrar och anhörig till barn och vuxna med ett utåtagerande beteende. Föreläsningen riktar sig till dig som upplever att det ofta kan uppstå konfliker och eller missförstånd i kontakten. 

Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kronor per person.

Program

Vi kommer att prata om följende områden:

 • Vad är bemötande och förhållningssätt, och vad är omgivningens roll?
 • Att anpassa bemötande utifrån nivå
 • Teorier
 • Tydliggörande pedagogik
 • Strategier: lågaffektivt bemötande, verbalt bemötande, bildstöd, ritprat.

Det kommer även att finnas tid för diskussioner samt att vi löpande genom föreläsningen använder fallbeskrivningar.

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 13 maj, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Samma föreläsning ges onsdagen den 12 februari, se kurs 4.

Ansvarig och anmälan

Arbetsterapeut och specialpedagog är ansvariga för denna föreläsning.

Anmälan görs senast måndagen den 20 april. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Anne Nilsson, specialpedagog på telefon 0455-73 10 00 eller e-post anne-a.nilsson@regionblekinge.se.

Kurs 14: Föreläsning om cerebral pares

Målgrupp

Information till föräldrar och anhöriga till barn i åldern 0-16 år med diagnosen cerebral pares.

Berörd förskolepersonal till förskolebarn som ska delta i Nätverksbaserad intensiv träning (NIT) hösten 2020 är välkommen att delta kostandsfritt.

Övrig berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kronor per person.

Program

Information om orsak, symtom och behandling vid cerebral pares.

Eventuellt kommer även någon från föreningen RBU i Blekinge och informerar om deras verksamhet.

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 20 maj, klockan 12.30-16.30 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Ansvarig och anmälan

Läkare, sjukgymnast, psykolog, logoped och utvecklingskoordinator är ansvariga för denna föreläsning.

Anmälan görs senast måndagen den 27 april. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Kristina Frisk, utvecklingskoordinator på telefon 0455-73 10 00 eller e-post kristina.frisk@regionblekinge.se.

Kurs 15: Föreläsning om att förebygga problemskapande beteende

Målgrupp

Föräldrar och anhörig till barn och vuxna med ett problemskapande beteende. Föreläsningen riktar sig till dig som upplever att ditt barns/anhörigs beteende är ett problem i vardagen och du behöver strategier för hur du ska bemöta och eliminera beteendet hos ditt barn/anhöriga.   

Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kronor per person.

Program

Vi kommer att prata om följande områden:

 • Beteende och hur uppstår problemskapande beteende.
 • Beteende i ett sammanhang
 • Grundläggande föräldrastrategier: proaktiva strategier och reaktiva strategier.
 • Fiktiva exempelfall (både vuxen och barn).

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 27 maj, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Samma föreläsning ges också onsdagen den 26 februari, se kurs 5.

Ansvarig och anmälan

Psykolog och specialpedagog är ansvariga för denna föreläsning.

Anmälan görs senast måndagen den 4 maj. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Martin Rokka, psykolog på telefon 0455-73 10 00 eller e-post martin.rokka@regionblekinge.se.

Kurs 16: Föreläsning om struktur i vardagen

Målgrupp

Föräldrar och anhörig till barn eller vuxna som har problem med kognition, tidsuppfattning och struktur i vardagen. Vuxna med dessa problem är välkomna att delta.  

Berörd personal är välkommen i mån av plats, till en kostnad av 700 kronor per person.

Program

Syftet med föreläsningen är att nätverket runt barnet får kunskaper för att ge det stöd, strategier och hjälpmedel som barnet behöver för att barnets struktur och rutiner i vardagen fungerar. Vi kommer att prata om tidsuppfattning, kognition, kognitivt stöd och hjälpmedel. Vi kommer att titta på en film samt att vi får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera med varandra.

Vi tar en fikapaus under eftermiddagen. Fika finns att köpa i kafeterian.

Tid och plats

Onsdagen den 3 juni, klockan 13.00-16.00 på Ronneby Hälsocenter, lokal Karön.

Samma föreläsning ges också onsdagen den 4 mars, se kurs 6.

Ansvarig och anmälan

Arbetsterapeut och specialpedagog är ansvariga för denna föreläsning.                              

Anmälan görs senast måndagen den 11 maj. Vid för få anmälningar kan föreläsningen ställas in.

Anmälan görs via habiliteringens hemsida eller via anmälningsblankett.

Ange alltid kursnummer, namn och barnets personnummer vid anmälan.

Personal som deltar i kursen ska alltid ange organisationsnummer och faktureringsadress vid anmälan.

Vid frågor kontakta Anna Hallqvist, specialpedagog på telefon 0455-73 10 00 eller e-post anna.hallqvist@regionblekinge.se.

Till toppen av sidan