Habilitering

Habiliteringen i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Habilitering innebär att utveckla sina starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön och stödja individen och dennes nätverk.

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, rörelsehinder, eller diagnos inom autismspektrum. Funktionsnedsättningen påverkar ofta hela familjens vardag och livsmiljö. Habilitering innebär därför även stödjande insatser till närstående som föräldrar, syskon, partners och barn.

Habiliteringens mottagningar

Habiliteringens mottagning i Karlshamn har upptagningsområde Sölvesborg, Olofström och Karlshamn samt Hallabro Backaryd och Bräkne-Hoby. Här finns två barnteam och ett ungdoms- och vuxenteam.

Habiliteringens mottagning i Karlskrona har upptagningsområde Karlskrona och Ronneby (förutom Hallabro, Backaryd och Bräkne-Hoby). Här finns tre barnteam och ett ungdoms- och vuxenteam.

Verksamhetschef för habiliteringen är Petra Nordberg.

Du kan även mejla oss på habilitering.blekingesjukhuset@regionblekinge.se 

Film om nätverksbaserad intensivträning (NIT) i Blekinge.

Film om träning i vardagen.

Film om målsättning.

Till toppen av sidan