Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att vänta och föda barn i Blekinge

Vaccination mot covid-19, säsongsinfluensa och kikhosta för gravida

Innehållet gäller Blekinge

Du som är gravid rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19, säsongsinfluensa och kikhosta. Genom att vaccinera dig skyddar du dig själv mot allvarlig sjukdom och du skyddar ditt barn.

Därför rekommenderas vaccination mot covid-19 och säsonsinfluensa under graviditeten

  • Allvarlig covid-19 eller säsongsinfluensa under den senare delen av graviditeten ökar risken för en för tidig förlossning. Detta kan leda till att barnet måste förlösas i förtid med kejsarsnitt.
  • Covid-19 under graviditeten ökar risken för blodproppar, havandeskapsförgiftning och allvarlig sjukdom som kräver intensivvård.

Därför rekommenderas vaccination mot kikhosta under graviditeten

  • Kikhosta är en mycket allvarlig sjukdom för nyfödda barn under de första 3-6 månaderna, innan de har fått skydd av vaccination vid 3 och 5 månaders ålder. Detta gäller särskilt om barnet har fötts för tidigt. 
  • När man vaccinerar sig bildas antikroppar. Hos gravida förs antikroppar över till fostret via moderkakan. Detta sker under den senare delen av graviditeten, vilket ger det nyfödda barnet ett skydd mot sjukdomen. 

Vaccinerna är säkra att använda under graviditeten

De vacciner som används i Sverige mot covid-19, säsongsinfluensa och kikhosta är godkända att användas under graviditeten. Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa rekommenderas efter graviditetsvecka 12. Dessa vaccin kan tas samtidigt. Vaccination mot kikhosta rekommenderas efter graviditetsvecka 16. 

Vaccinerna är säkra och det finns inget som tyder på en ökad risk för biverkningar eller missfall. Det finns inte heller något som tyder på att vaccinerna rubbar menstruationerna eller påverkar din fertilitet. 

Till toppen av sidan