Aktuellt i Blekinge

Organiserad PSA-provtagning i Region Blekinge från den första februari 2020

Innehållet gäller Blekinge

Från den första februari kan du som bor i Blekinge och är man mellan 50-70 år utan symptom på prostatacancer vända dig till din vårdcentral för att ta en blodprov som mäter PSA-värde.

PSA är en förkortning för prostata-specifikt antigen. PSA är ett protein som bildas i prostatakörteln på män och som också finns i blodet. Förhöjda PSA-värden kan bero på flera åldersrelaterade sjukdomar, men också godartad prostataförstoring, prostatit och prostatacancer.

Det är svårt att veta om nyttan med PSA-prov överväger de negativa effekterna med ett prov. Därför finns det ingen allmän rekommendation om att alla män ska testas. Du tar själv ställning till om du vill testa dig genom att värdera tänkbara fördelar och nackdelar med provet.

Fördelar och nackdelar med PSA-provtagning

En tidigt funnen prostatacancer kan ofta botas. Det enklaste sättet att spåra prostatacancer är med ett PSA-blodprov. Den viktigaste fördelen med PSA-prov är att tidig upptäckt och behandling av prostatacancer minskar risken för allvarlig prostatacancer i framtiden.

Den viktigaste nackdelen är att hos en del män kan en prostatacancer upptäckas och behandlas trots att cancern aldrig skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom. Det är fler män som behandlas efter PSA-prov, än som botas från en livshotande cancer. Behandlingen kan ge bestående biverkningar.
För att du ska kunna ta ett så välinformerat beslut som möjligt vill vi att du läser igenom broschyren ”Om PSA-prov” och sedan tar ställning till om du vill testa dig.

Du kan hitta mer information om PSA på 1177.se
Länk till socialstyrelsens broschyr Om PSA-prov

Till toppen av sidan