Aktuellt i Blekinge

Nya rekommendationer för testning för covid-19

Innehållet gäller Blekinge

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att nära kontakter till personer med konstaterad covid-19 också ska testa sig för sjukdomen.

Den som har fått kännedom om att ha haft ​närkontakt med en person som testat positivt för covid-19 ska testa sig snarast möjligt och sedan testa sig igen på dag fem räknat från senaste kontakt - även om man är symtomfri. Alla som kan ska arbeta hemifrån i väntan på provsvar från dag fem, men det är inget krav på hemkarantän. Samtliga nära kontakter som träffat den som är sjuk 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen.

Detta gäller främst på arbetsplatser, men även andra sociala sammanhang. Man provtar sig för covid-19 genom egenprovtagning.

Så bedöms en nära kontakt​

Med nära kontakt menas personer som varit inom två meters avstånd, under sammanlagt minst 15 minuter, inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också.

Är man sammanboende räknas man alltid som nära kontakt.

Till toppen av sidan