Aktuellt i Blekinge

Informationsblad om coronaviruset

Innehållet gäller Blekinge

Den 14 april fick alla hushåll i Blekinge ett informationsblad om coronaviruset från Region Blekinge hem i brevlådan. Informationsbladet går också att läsa via webben.

I Region Blekinges informationsblad finns viktig information om hur du kan skydda dig själv och andra. Bland annat kan du läsa om coronaviruset och hur det smittar, råd till dig som är äldre och hur du söker vård vid misstanke om coronavirus.

Informationsbladet finns också som pdf-fil att läsa på webben

Till toppen av sidan