AKTUELLT I BLEKINGE

Inbjudan till temaeftermiddagar i Karlshamn och Karlskrona

Innehållet gäller Blekinge

På grund av Coronaviruset pausar vi våra temaeftermiddagar i Karlshamn oh Karlskrona. Vi öppnar upp för anmälan igen när läget har förbättras. Cancerrehab (CaRe) på Blekingesjukhuset vill härmed bjuda in dig och dina närstående till temaeftermiddagar under våren 2020.

Det är kostnadsfritt och det utgår ingen reseersättning. Vi bjuder på kaffe och te.

Karlshamn

Tema: Smärta och stress

Ansvariga: Läkare och Kurator

Tema: Trötthet (fatigue) och fysisk aktivitet

Ansvariga: Läkare och sjukgymnast

Tema: Psykisk hälsa och vardagsbalans/aktivitetsbalans


Ansvariga: Kurator och arbetsterapeut

Tema: Sexualitet och sexuella problem till följd av cancersjukdom

Ansvariga: Ssk./Sexolog och Sjukgymnast

Tema: Närstående och livskvalitet

Ansvariga: Kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och läkare

Tema: Levnadsvanor och sömn

Ansvariga: Sjuksköterska och arbetsterapeut

Karlskrona

Tema: Smärta (kort om läkemedel) och stress

Ansvariga: Läkare Karin Holm och sjuksköterska Anette Österlund

Tema: Trötthet (fatigue) och fysisk aktivitet

Ansvariga: Sjuksköterska Anette Österlund och sjukgymnast Anna Olsson

Tema: Psykisk hälsa och vardagsbalans/aktivitetsbalans

Ansvariga: Kurator Camilla Arveteg och arbetsterapeut Caroline Wikander

Tema: Sexualitet och sexuella problem till följd av cancersjukdom

Ansvariga: Sjuksköterska/sexolog Magnus Stentagg

Tema: Levnadsvanor och sömn

Ansvariga: Teamet

Tema: Närstående och livskvalitet

Ansvariga: Kurator Camilla Arveteg, sjuksköterska Anette Österlund, arbetsterapeut Caroline Wikander

Varmt välkommen!
Cancerrehab, Blekingesjukhuset

Till toppen av sidan